Sosyal medya paylaşımları

14 Kasım 2007

Anadolu Obsidiyeni: Bir Dönemin Tanığı

Konuşmacı: Nur Balkan Atlı

Obsidiyen volkanik doğal camdır ve dünya coğrafyasında dağılımı kısıtlıdır. Ancak Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Tarihöncesi insanlar için kıymetli bir hammadde olan obsidiyen en eski uzun süreli ticaretin tanığıdır. Dolayısıyla obsidiyenin dağılımı, özellikle Neolitik Dönemde, yerleşimler arası ilişkilerin anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Yerleşmelerdeki varlığı bazen ekonomik nedenlere, ama her zaman kültürel bir seçime dayanmaktadır. Bu bağlamda Orta Anadolu’da Göllü Dağ’da süren obsidiyen araştırmalarında ilginç sonuçlar elde edilmektedir.

Tarih: 26 Kasım 2007
Saat: 18:30

Yer: Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu,
İstiklal Cad. No: 161, 34433 Beyoğlu, İstanbul

Telefon: (0212) 252 47 00 (pbx)

Hiç yorum yok: