Sosyal medya paylaşımları

12 Şubat 2008

Kuzey Kıbrıs'ta Kültürel Miras Yönetimi: Neolitik Ev Canlandırmaları

PREHİSTORYA ANABİLİM DALI TOPLANTILARI

Konuşmacı: Dr. Müge Şevketoğlu

Kuzey Kıbrıs'ta Kültürel Miras Yönetimi: Neolitik Ev Canlandırmaları

Tarih: 15 Şubat 2008, Cuma
Saat: 16:00

Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prehistorya Anabilim Dalı Laboratuvarı, Laleli, İstanbul

Hiç yorum yok: