Sosyal medya paylaşımları

08 Mart 2009

Sultanahmet Four Seasons Otel Büyük Saray Bölgesi Kazıları

Yapı Kredi Kültür Sanat Arkeoloji Konuşmaları
Sultanahmet Four Seasons Otel Büyük Saray Bölgesi Kazıları

Moderatör: Gül Pulhan
Konuşmacı: Asuman Denker (İstanbul Arkeoloji Müzeleri)

Tarih: 9 Mart 2009, Pazartesi
Saat: 18:30

Yer: Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu,
İstiklal Caddesi, No: 161-161A, Kat: 1
Beyoğlu, İstanbul

Aşağıdaki içerik Yapı Kredi Kültür'ün internet sitesinden (http://www.ykykultur.com.tr/) alınmıştır.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Sultanahmet Eski Cezaevi bahçesinde ve yaklaşık 17.000 m2’lik bir alanda yapılan kazı çalışmaları 10 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir.

Ayasofya’nın güneydoğusunda yer alan ve Bizans Dönemi’nde Büyük Saray (Palatium Magnum) bölgesine giren kazı alanında saraya ait mekanların yanı sıra Osmanlı Dönemi’nin çeşitli evrelerine tarihlenen yapı kalıntıları da ortaya çıkarılmıştır.
Yapılan sondaj çalışmalarında ise ana kaya içine oyularak yapılmış iki adet kuyunun varlığı saptanmıştır. İçinden çıkan buluntulara göre, kuyulardan bir tanesi Helenistik Dönem’e diğeri ise Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir. Kazının bitiminde alanın kuzeyindeki bölüm “Arkeolojik Park” haline getirilecektir.

Hiç yorum yok: