Sosyal medya paylaşımları

16 Nisan 2009

Akdeniz Arkeolojisi Sempozyumu - SOMA

Symposium on Mediterranean Archaeology - SOMA

http://www.genama.info/soma2009/soma2009/index.html

Tarih: 23-24 Nisan 2009

Yer: Selçuk Üniversitesi, Konya.

Bölümler:
Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antik Tarih, Sualtı arkeolojisi, Nümismatik, Epigrafi, Müzecilik, Arkeolojinin Yönetimi, Semiyotik ve Arkeoloji, Arkeosismoloji, Doğal Afetler ve Arkeoloji, Arkeojeofizik, Arkeometri.

Hiç yorum yok: