Sosyal medya paylaşımları

06 Nisan 2009

Prehistorik Taş Alet Teknolojisi: Ürünleri Yeniden Yaratma

Technologie lithique préhistorique : reconstituer les productions
(Prehistorik Taş Alet Teknolojisi: Ürünleri Yeniden Yaratma)

Konuşmacı: Jacques Pelegrin (Laboratoire 'Préhistoire et Technologie' de la Maison de l'Archéologie et d l'Ethnologie)

Tarih: 10 Nisan 2009, Cuma
Saat: 17:30

Yer: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Albert Gabriel Salonu,
Nuru Ziya S. No: 10 Beyoğlu, İstanbul


Aşağıdaki metin, IFEA sitesinde bulunan Fransızca ve İngilizce özetlerden (B. Dinçer tarafından) çevrilmiştir.

Prehistorik Taş Alet Teknolojisi: Ürünleri Yeniden Yaratma (özet)
Geçtiğimiz 30 yılda tarihöncesi dönem araştırmaları önemli ölçüde değişti. Tipolojik araştırmalara prehistorik toplulukların özellikle teknik etkinliklerinin incelenmesi eklendi. Bu etkinlikler arasınde en iyi tanımlananların başında, (aletler ve artıklar olarak) daha iyi korunmuş kanıtları olmasından dolayı taş alet yapımı da bulunur.

Bazı araştırmacılar prehistorik taş alet yapım tekniklerini tanımlamak için ciddi olarak bunların benzerlerini yapmadaki deneyimlerinden yararlanırlar. Bu tekniklerin bir kısmı konuşmada kısa birkaç video gösterimiyle resmedilmeye çalışılacaktır. Konuşmanın sonunda bu tür bir yaklaşım hakkındaki bilimsel konulara değinilecektir: Taş ürünlerin ve ilgili geleneklerin daha iyi tanımlanması ve Neolitik Çağ boyunca uzmanlaşmış işgücünü de içeren ekonomik ve sosyal koşulları tanımlamak...

Dr. Jacques PELEGRIN
directeur de recherche au CNRS
"Préhistoire et Technologie"
UMR 7055 CNRS - Univ. Paris X

Hiç yorum yok: