Sosyal medya paylaşımları

15 Mart 2012

3. Türkiye’deki arkeolojik çalışmalara eğitim, araştırma ve kazı’da İtalyan katkısı sempozyumu

3. Türkiye’deki arkeolojik çalışmalara eğitim, araştırma ve kazı’da İtalyan katkısı sempozyumu

Üçüncü yılına ulaşan bu önemli buluşma da, seçkin İtalyan üniversitelerinden gelen 17 konuşmacı Türkiye’de faaliyet gösteren italyan kazı ekiplerinin halen gerçekleştirmekte oldukları çalışmaları ve geleceğe yönelik araştırma planlarını anlatacaklar.

Tarih: 23 Mart 2012 Cuma - 24 Mart 2012 Cumartesi

Saatler: 23 Mart: 0930-1700 24 Mart: 0930-1300

Yer: İtalyan Kültür Merkezi

PROGRAM:

23 marzo/Mart 2012


9.30 - Inizio lavori / Çalışmaların başlangıcı Gabriella Fortunato, Direttore Istituto Italiano di Cultura / İtalyan Kültür Merkezi Müdürü
Interventi introduttivi / Giriş konuşmaları S.E. Gianpaolo Scarante, Ambasciatore d’Italia in Turchia / Türkiye’deki İtalya Büyükelçisi

Nur Balkan Atlı, Capo Dipartimento Archeologia, Università di Istanbul / İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı

Yüksel Dinçer, Università Galatasaray, Presidente del Consiglio Regionale per la Protezione dei Beni Culturali di Nevşehir / Galatasaray Üniversitesi, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı

Nezih Başgelen, Direttore della rivista “Arkeoloji ve Sanat”/ “Arkeoloji ve Sanat Dergisi Editörü

PREISTORIA, PROTOSTORIA ED ETÀ ITTITA
TARİH ÖNCESİ, PROTOHİSTORYA VE HİTİT ÇAĞI

Moderatore – Moderatör: Francesco D’Andria

10.30 – Isabella Caneva, Università del Salento, Lecce / Salento Üniversitesi,
Lecce Risultati e prospettive della campagna 2011 a Mersin-Yumuktepe / Mersin-Yumuktepe’de 2011’de gerçekleştirilen çalışmalarını sonuçları ve öneriler

11.00 – Marcella Frangipane, Università di Roma “La Sapienza” / “La Sapienza” Üniversitesi, Roma
 La campagna 2011 ad Arslantepe-Malatya: nuove prospettive sulla storia del sito e della regione agli inizi del III millennio a.C.. Le indagini italiane nel prossimo futuro /Malatya Arslantepe’de 2011 çalışmaları: M.Ö. III. Milenyumun başında bölge ve sit alanının tarihi hakkında yeni öneriler. Yakın gelecekte İtalyan araştırmaları

11.30 – Nicola Laneri, Università di Catania / Catania Universitesi
Per una cronologia dell’alta valle del Tigri: Risultati della missione archeologica di Hirbemerdon Tepe / Dicle’nin yüksek vadisinin kronolojisi için: Hirbemerdon Tepe arkeolojik ekibinin çalışmalarının neticesi

12.00 – Stefania Mazzoni, Università di Firenze / Floransa Üniversitesi
Ricerche sul paesaggio urbano di Uşaklı Höyük (Yozgat) / Uşaklı Höyük (Yozgat) kentsel peyzajı üstüne araştırmalar

12.30 – Nicolò Marchetti, Università di Bologna / Bolonya Üniversitesi
Karkemish: risultati della campagna 2011 della Missione Archeologica congiunta turco-italiana /Karkemish: Türk-İtalyan ortak arkeoloji ekibinin 2011’de gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların sonuçları

13.00 – Clelia Mora, Università degli Studi di Pavia / Pavia Üniversitesi
Il progetto Kınık Höyük: primi risultati e prospettive di ricerca/ Kınık Höyük projesi: ilk sonuçlar ve araştırma önerileri

13.30 – 14.30 Pausa pranzo / Öğle yemeği molası

ETÀ CLASSICA
KLASİK ÇAĞ
Moderatore – Moderatör: Maria Andaloro

14:30 – Francesco D’Andria, Università del Salento, Lecce / Salento Üniversitesi,
Lecce Hierapolis tra ricerca scientifica e turismo di massa /Kitle turizmi ve bilimsel araşatırma arasında kalan Hierapolis

15.00 – Antonio La Marca, Università della Calabria / Kalabriya Üniversitesi
Campagna di scavo 2011 e nuove prospettive di ricerca a Kyme d’Eolide / Kyme Eolide’de 2011 çalışması sonuçları ve yeni araştırma önerileri

15.30 – Marcello Spanu, Università della Tuscia / Tuscia Üniversitesi
L'Agora di Iasos, vecchi dati e nuove prospettive / Iasos Agorası, eski veriler ve yeni öneriler

16.00 – Guido Rosada, Università di Padova / Padova Üniversitesi
Scavi a Tyana 2011: spunti verso la gestione di un turismo culturale nella Cappadocia sud-orientale / Tyana’da 2011 kazıları: Güneydoğu kapadokya’da kültür turizm idaresi için fikirler

16.30 – Anna Lucia D’Agata, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma / Ulusal Araştırma Konseyi, Roma
Territorio e insediamento nella valle del Ceyhan / Ceyhan vadisinde arazi ve yerleşim

17.00 Caffè / Kahve24 marzo/Mart 2012
ETÀ CLASSICA
KLASİK ÇAĞ
Moderatore – Moderatör: Maria Andaloro

9.30 – Raffaella Pierobon Benoit, Università di Napoli “Federico II” / Federico II Üniversitesi, Napoli
Lelegi, Greci, Romani: gli abitanti del territorio di Iasos. Nuove testimonianze / Lelegler, Yunanlılar, Romalılar: Iasos bölgesi halkları. Yeni şahitlikler

10.00 – Eugenia Equini Schneider, Università di Roma “La Sapienza” / “La Sapienza” Üniversitesi, Roma
Elaiussa Sebaste 2011: presente e futuro/ Elaiussa Sebaste 2011: günümüz ve gelecek

TARDOANTICHITÀ E PERIODO BIZANTINO
GEÇ ANTİK VE BİZANS DÖNEMİ
Moderatore – Moderatör: Marcella Frangipane

10.30 – Maria Andaloro, Università della Tuscia / Tuscia Üniversitesi
Le pitture della nuova chiesa di Tokali. Una "cappella Sistina" nella Cappadocia del X secolo / Tokalı’daki yeni kilisenin motifleri. X. yüzyılda Kapadokya’da Sistine Şapeli

11.00 – Eugenia Bolognesi Recchi, Associazione Palatina Istanbul O.N.L.U.S. / Kar amaçsız S.T.Ö İstanbul Palatina Derneği
Per la costruzione di un 3D sul Grande Palazzo di Costantinopoli: i resti ad Istanbul, i paralleli archeologici, le nostre proposte / Kostantinopoli Büyük Saray’ı üzerine üç boyutlu bir yapı, arkeolojik paraleller, yeni öneriler

11.30 – Alessandra Ricci, Università Koç / Koç Üniversitesi
Kücükyalı ArkeoPark: verso il Site Management Plan / Küçükyalı ArkeoPark: alan yönetim planı

12.00 – Alessandra Guiglia, Università di Roma “La Sapienza” / “La Sapienza” Üniversitesi, Roma
Il progetto di ricerca sulle sculture del Museo di Santa Sofia a Istanbul: marmi e non solo / İstanbul Aya Sofya Müzesi heykelleri araştırma projesi: mermerler ve diğerleri

12.30 – Tartışma ve toplantı sonu

Hiç yorum yok: