Sosyal medya paylaşımları

09 Ağustos 2005

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 1 (1998)

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 1 (1998)

İÇİNDEKİLER

* İlk Tunç Çağında Anadolu ve Doğu'dan Batıya Köprü- Maahteld J. Mellink
* Yarımburgaz Mağarası Pleistosen Arkeolojisi İle İlgili Son Çalışmalara 1997 Gözüyle Özet Bir Bakış- Güven Arsebük
* Hatip Kaya Anıtının Keşfi ve Bunun Hitit ÜlkesininTarihi ve Coğrafi Sorunlarına Etkileri- Ali M. Dinçol
* Ortaköy-Şapinuwa: Bir Hitit Merkezi- Aygül Süel
* Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya'da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları- Mehmet Özdoğan
* Akeramik Aşıklı Höyük Yerleşmesinin Bitki ve Hayvan Kalıntılarına Göre Ekolojik Koşulları- Ufuk Esin
* Orta Anadolu'da Bir Nehir Tortuluna Ait Polen Çizelgesi- Henk Woldring
* Anadolu'nun Önemli Yaş Bitkilerinden Keten/Linum ve Izgın/Eruca
Orta Anadolu'da Beziryağı Üretimi ve Bezirhaneler- Füsun Ertuğ


Bu sayıyı indirmek için: http://paleoberkay.blogspot.com/2011/08/turkiye-bilimler-akademisi-arkeoloji.html

Hiç yorum yok: