Sosyal medya paylaşımları

09 Ağustos 2005

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 8 (2005)

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 8 (2005)

 İÇİNDEKİLER
* Kuzey- Orta Anadolu'da İlk Kalkolitik Çağ: Boğazköy- Büyükkkaya Verileri- Ulf-Dietrich SCHOOP
* İran Yaylasının ilk Birleşik Toplumları: İran'da Kalkolitik Devir'e Ait Yeni Arkeolojik Araştırmalar- Barbara HELWING
* Doğu Anadolu/ Güney Kafkasya Tunç Çağı Sorunları:
Ca. M.Ö.2500-1600- Jan-krzystof BERTRAM
* Nil Vadisinin Son Tarihöncesi Devirleri: Afrika'nın Kurtuluşu- Isabella CANEVA
* Kurşun Sırlı Keramiklerin Üretim Merkezleri- Yıldız AKYAY-MERİÇBOYU
* Neolitik Toplumlarda Baş veya Tüm Bedeni Alçılama Geleneği: Anadolu ve Yakındoğu'dan Bazı Örnekler- Metin ÖZBEK
* Türkiye'de 2003- 2004 Yılında Yapılan Kazı ve Araştırmalar

Bu sayıyı indirmek için: http://paleoberkay.blogspot.com/2011/08/turkiye-bilimler-akademisi-arkeoloji.html

Hiç yorum yok: