Sosyal medya paylaşımları

09 Ağustos 2005

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 4 (2001)

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 4 (2001)

İÇİNDEKİLER
* M.Ö. 3. Bin Yıl Başlarında Aslantepe'de (Malatya) Ortaya Çıkan Iki Karşıt Erkin Yer Değiştirmesi- Marcella Frangipane
* Tepecik/Çiftlik Höyüğü (Niğde) Kazısı Işığında Orta Anadolu Tarihöncesi Kültürleri ile İlgili Yeni bir Değerlendirme- Erhan Bıçakçı
* Küllüoba: İç Kuzeybatı Aziadolu'da bir İlk Tunç Çağı Kenti; 1996-2000 Yılları Arasında Yapılan Kazı Çalışmalarının Genel bir Değerlendirilmesi- Turan Efe, Deniz Ş.M. Ay-Efe
* Hakkari Stelleri: Zap Irmağı Kıyısında Bozkır Göçebeleri- Veli Sevin
* Amasya Müzesinden Boya Bezekli İki Çanak Işığında Kızılırmak Kavsi Geç Demir ve Hellenistik Çağları Çanak-Çömleğine Yeni bir Bakış- Şevket Dönmez
* Epipalaeolitik/Mezolitik, Neolitik Devirler Doğu Bulgaristan ile Türkiye'nin Kuzey Batısındaki Yontmatas Buluntu Toplulukları; Benzerlikler ve Ayrılıklar- Ivan Gatsov
* 1998-1999 Yılları Sinop Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması:Karasu Vadisi Yüzey Araştırması- Owen Doonan, A. Gantos, F. Hiebert, M. Besonen, A. Yaycıoğlu

Bu sayıyı indirmek için: http://paleoberkay.blogspot.com/2011/08/turkiye-bilimler-akademisi-arkeoloji.html

Hiç yorum yok: