Sosyal medya paylaşımları

09 Ağustos 2005

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 10 (2007)

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 10 (2007)

İÇİNDEKİLER
* Ord. Prof. Dr. Dr. h. c. Sedat Alp- Aygül SÜEL
* Dr. Edibe UZUNOĞLU'nun Ardından- Zeynep KIZILTAN
* Kaletepe Deresi 3. Orta Anadolu'da tabakalanma veren bir ilk Paleolitik Çağ yerleşmesi- Ludovic SLIMAK, Berkay DİNÇER
* Doğu Trakya Paleolitiği (Türkiye): Sentez ve yeni sonuçlar- Berkay DİNÇER, Ludovic SLIMAK
* Anadolu'da ilk (?) kentler: Kent olgusu üzerine bir tartışma- Alev ERARSLAN
* Urartulu Argişti oğlu Kral Rusa: Bir başarı öyküsü- Altan ÇİLİNGİROĞLU
* Demirköy-Samakocuk demir dökümhanesi: Trakya'da Osmanlı demir işlik bölgesindeki endüstriyel arkeoloji projesi- H.H. Günhan DANIŞMAN, Fokke GERRITSEN, Mustafa KAÇAR, Hadi ÖZBAL, Rana ÖZBAL, Gülsün TANYELİ, Ünsal YALÇIN, Zülküf YILMAZ
* Türkiye'de 2006 yılında yapılan araştırma ve kazılar
 
 Bu sayıyı indirmek için: http://paleoberkay.blogspot.com/2011/08/turkiye-bilimler-akademisi-arkeoloji.html

Hiç yorum yok: