Sosyal medya paylaşımları

19 Ocak 2007

Dmanisi

Avrasya'daki şimdilik bilinen en eski insan yerleşimi olan Gürcistan'daki Dmanisi, yaklaşık olarak 1.8 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Tiflis'in yaklaşık 85 kilometre güneşbatısında olan Dmanisi, aynı zamanda Ortaçağ'a ait önemli bir şehrin kalıntılarıyla da meşhurdur. Bu şehrin kalıntıları 1930lardan itibaren arkeolojik olarak araştırılmaktaydı. 1983'te buradan çıkan kemikler arasında Alt Pleistosen'e ait fauna kalıntıları bulununca, buradaki arkeolojik buluntuların çok daha eskiye ait olduğu anlaşıldı. Bunu, 1984'te ilk taş aletlerin ortaya çıkarılması izledi. Şu ana dek, Dmanisi'den 20'den fazla hominid kalıntısı bulundu. Bunlar, Asya ve Avrupa'nın en eski Homo erectuslar'ından çok Afrika'nın Homo ergasterleri'ne benzemektedir.

2002 yılından beri pek güncellenmemiş olduğu anlaşılan bu sitede, o güne dek yapılan arkeolojik araştırmalarda 800'den fazla taş aletin bulunduğu açıklanmaktadır. Bu taş aletler, çoğunlukla volkanik tüflerden yapılmışlardır ve bunlar Oldowan Mode 1 olarak bilinen bir işleyime aittirler. Düzeltili yongalar az sayıdadır.Yontuk çakıl aletler hem satır, hem kıyıcı satırlar şeklinde mevcuttur. Bu işleyimde, gelişkin Oldowan aletleri ve iki yüzeyliler yoktur. Taş aletler, Doğu Afrika'nın Acheul öncesi işleyimleriyle benzerlik göstermektedir.

Afrika'dan Dmanisi'ye giden doğal yollar üzerinde Anadolu'nun olduğunu biliyoruz. Dmanisi'nin tarihlemesi, Anadolu'nun ilk iskan tarihiyle ilgili oldukça önemli bilgiler sağlamaktadır.

http://www.dmanisi.org.ge/

Hiç yorum yok: