Sosyal medya paylaşımları

03 Mayıs 2007

İstanbul'un UNESCO Dünya Mirası Sorumluluğu Toplantıları III: Tarihi Mahallelerin Rehabilitasyonu

İstanbul'un UNESCO Dünya Mirası Sorumluluğu Toplantıları III:
Tarihi Mahallelerin Rehabilitasyonu

Tarih: 8 Mayıs 2007

Saat: 18:30

Yer: Pera Müzesi Konferans Salonu
Meşrutiyet Caddesi No:45 Tepebaşı, İstanbul

Tel: 212 334 09 00

Katılımcılar:
Prof. Dr. Uğur Tanyeli (YTÜ) -moderatör
Prof. Dr. Sema Erder (Marmara Üniversitesi)
Aykut Köksal (MSGSÜ)

Son dönemde İstanbul'un Zeyrek, Süleymaniye, Karasurları bandındaki bir çok tarihsel yerleşim alanlarında gerçekleştirilen 'Osmanlı Mahalleleri' gibi uygulamalar her ne kadar siyasal bir tercihe yönelik gibi gözükse de, gerçekte kamusal işlevin profesyonel açıdan tekil bir perspektife indirgendiği, UNESCO DKM Konvansiyonu'na ve kılavuzlarına aykırı özellikler taşıdığı tartışılmaktadır. İstanbul'un UNESCO Sorumlulukları başlığı altında düzenlediğimiz bu üçüncü toplantı kentsel dokunun korunması problematiğinin bu çerçevenin dışında, nasıl bir profesyonel kapasite gelişimine ihtiyaç yarattığını, kamusal nitelikli çalışmaların nasıl çeşitli disiplinlerin sorgulayıcı bir katılımına ihtiyaç yarattığını ve kamunun ve profesyonel kuruluşların yapması gerekenleri tartışmaya açmayı hedefliyor.

Hiç yorum yok: