Sosyal medya paylaşımları

19 Aralık 2007

Frig Vadileri'nden Günümüze Kalan Frig İzleri: Frig Kaya Anıtlarının Gizemi

Voyvoda Caddesi Toplantıları Obje ve Ritüel Söyleşileri
"Frig Vadileri'nden Günümüze Kalan Frig İzleri: Frig Kaya Anıtlarının Gizemi"

Konuşmacı: Taciser Sivas

Tarih: 26 Aralık 2007 Çarşamba
Saat: 18:30

Yer: Osmanlı Bankası Müzesi
Bankalar (Voyvoda) Caddesi No:35/37 Karaköy, İstanbul
Tel: (212) 334 22 70

Sınırlı yer olması nedeniyle rezervasyon yaptırılması önemle rica olunur.


Osmanlı Bankası Müzesi (OBM), Voyvoda Caddesi Toplantıları kapsamında düzenlenen Obje ve Ritüel Söyleşileri'nde, bu ay Doç Dr. Taciser Sivas'ı ağırlayacak. Sivas'ın "Frig Vadileri'nden Günümüze Kalan Frig İzleri: Frig Kaya Anıtlarının Gizemi" başlıklı söyleşisi, 26 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Söyleşide, M.Ö. 9. yüzyılın ortalarından M.Ö. 7. yüzyılın başlarına kadar güçlü bir Demir Çağı krallığı olan, Anadolu'nun M.Ö. 1. binyılının siyasi ve kültürel tarihine damgasını vuran Frigler'den bahsedilecek.

Sivas, konuşmasında, Friglerin tarih sahnesinden çekilmelerinden sonra, yarattıkları köklü kültürün etki ve izlerinin Antik Çağ boyunca da devam etmesi konusu üzerinde duracak. Siyasi ve kültürel açıdan en etkili oldukları Yukarı Sakarya Vadisi'nde Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında uzanan, "Dağlık Frigya" veya "Frigya Yaylası" olarak adlandırılan bölgeyi inceleyecek.


Doç Dr. Taciser Sivas

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan 1983'te mezun oldu. 1988'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan yüksek lisansını aldı. Doktorasını 1997'de aynı üniversitenin Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı'ndan, doçentlik unvanını ise 2004'te, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nden aldı. 2005'te Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Şarhöyük Arkeolojik Kazı Başkanlığı görevini üstlendi. Eski Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları, Demir Çağ Krallıkları Frigler ve Urartular, M.Ö. 1. binyılda doğu-batı ilişkileri konularında makaleler yazdı, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sundu, kitaplar yazdı ve konuşmacı olarak konferanslara katıldı. Halen Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanlığı ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Hiç yorum yok: