Sosyal medya paylaşımları

23 Ocak 2008

Kentsel Sit Alanlarında Alan Yönetimi

Tarih: 29 Ocak 2008 Salı
Saat: 09:00-17:00

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, Beşiktaş İstanbul

Düzenleyenler:
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ICUS YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi

Hiç yorum yok: