Sosyal medya paylaşımları

20 Şubat 2008

Sultanahmet'te Four Seasons'ın Tarih Katliamı

Basına da yansıdığı gibi, bir süredir İstanbul'un göbeğinde bir tarih kıyımı yapılıyor. Four Seasons oteli, mevcut işletmesine birkaç oda ekletmek amacıyla, her yerinden arkeolojik açıdan çok değerli ve önemli buluntuların çıktığı Sultanahmet'in orasında apartopar bir inşaat gerçekleştirmeye çalışıyor.

Duyarlı insanlar da, bu kıyımı durdurmak için çabalıyorlar. Yok edilen tüm insanlığın ortak kültürel mirası. Siz de birkaç tıkla, bu çabaya katkıda bulunabilirsiniz. Elbette sadece imzalamak yetmez, tüm insanlığın ortak bir değeri yok edilirken daha fazla şey yapmak gerekir. Ama yine de, henüz bunu duymamış olanlar için bir bilgi olması amacıyla bu bağlantıyı paylaşmak istiyorum:
http://sultanahmet.aktivistanbul.org

Ben geçtiğimiz aylarda, Four Seasons otelinin, merkez bürosuna konuyu onaylamadığımı açıkladığım bir eposta gönderdim. Bu epostaya, konunun kendileriyle bir ilgisinin olmadığını ve Four Seasons otelinin İstanbul şubesiyle iletişim kurmam gerektiğini anlatan, basit bir baştan savma cevabı aldım. Aynı cevapta, bu büyük uluslararası oteller zincirinin önemli bir kolu olan İstanbul şubesinin eposta adresinin mevcut olmadığı da yazıyordu. 2008 yılında bir otelin eposta adresinin olmadığı, kargaların bile güleceği bir yalandır. Sadece bu mesaj bile, bu konuyla ilgili doğru söylemediklerini göstermeye yeter.

http://sultanahmet.aktivistanbul.org adresinde yürütülen imza kampanyası, 1 Nisan 2008'e kadar sürecek ve daha sonra imzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Sizler de "Sultanahmet Katliamı Durdurulsun!" diyorsanız lütfen bu kampanyaya destek olun.

"Sultanahmet Katliamı Durdurulsun" İmza kampanyası Metni
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na,
Skandallar şeklinde basına yansıyan haberlere göre, İstanbul, Eminönü ilçesi, Cankurtaran semtinde, Ayasofya'nın hemen dibinde bulunan, Bizans saray yapılarının, Senato'nun, ilk üniversitemiz Dar-Ül Fünun'un, Maliye ve Efkaf Nezarethaneleri kalıntılarının, ilk Osmanlı meclisi, Meclis-Mebusan'ı n 1876 ve 1908'de toplandığı İstanbul'un 1 numaralı arkeolojik bölgesindeki inşaat ve kazı çalışmaları, çalışma yapılan yerlerin önemini örtbas etmek, adeta ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerinden kaçırmak ve basından gizlemek suretiyle finanse eden şirketin çıkarları doğrultusunda, kamuoyu vicdanında yaralar açarak, son derece ahlaksızca yapılıyor…
Biz aşağıda imzası bulunanlar,

"Onay: KTVK 1 Nolu Bölge Kurulu Kara 23.01.2006 ayı:1527
Eminönü Belediyesi Ruhsat 27.02.2006 No:117" , yasal görüntüsü verilen "izin"leriyle, Sultanahmet' te tarihi alanda Four Seasons Oteli'ne fazladan 60 oda yaratabilmek amacıyla, Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm A. Ş.'nin, Osmanlı ve Bizans döneminden kalma tarihi kalıntıların üzerinde kazmak, çelik kazıklar çakmak ve beton dökmek suretiyle son derece kırılgan arkeolojik bir alanda, geri dönüşü mümkün olmayan mahiyette tahribata neden olan inşaatın derhal durdurulmasını ,

Bu tarihi alandaki kazıların ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerine ve kamuoyuna açık hale getirilerek inşaat emellerinden bağımsız şekilde yapılmasını ve alanın bu araştırmaların sonuçlarına göre Açıkhava Müzesi olarak düzenlenmesini istiyoruz.


http://sultanahmet.aktivistanbul.org

2 yorum:

Adsız dedi ki...

04.01.2008

TMMOB
MİMARLAR ODASI
İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ
BASIN AÇIKLAMASI

1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI ÜZERİNDE SÜRDÜRÜLMEKTE OLAN FOUR SEASONS OTELİ EK BİNA İNŞAATLARI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN HUKUKA AYKIRI PLAN KARARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

PLAN TADİLATI İLE, 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ TARİHİ YARIMADA KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARINDA “ARKEOLOJİK PARK VE SERGİ ALANI” OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLAN ALAN (ESKİ SULTANAHMET CEZAEVİ’NİN, YENİ FOUR SEASONS OTELİ’NİN BULUNDUĞU ADA), “ARKEOLOJİK PARK, TURİZM VE KÜLTÜR ALANI” NA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.

HUKUKA AYKIRI OLAN BU PLAN TADİLATININ İPTALİ TALEBİYLE AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVA DANIŞTAY 6. DAİRESİ’NDE DEVAM ETMEKTEDİR.

Sultanahmet’te, Four Seasons Oteli’nin “Bizans Sarayı” kalıntıları üzerinde sürmekte olan ilave inşaatları son günlerde basının gündeminde yoğun bir biçimde yer almaktadır. Tarihi Yarımada’daki gelişmelerle yakından ilgilenen Odamızın bu konudaki çalışmaları 1992 yılına dayanmaktadır. Söz konusu ilave inşaatların dayanağını oluşturan imar planı tadilatına karşı açılmış iptal davası da Danıştay 6. Dairesi’nde sürmektedir. Bu süre içersinde, konunun bir türlü basında yer bulamamış olmasına karşın, aradan uzun süre geçip, inşaatlar başlayıp neredeyse yarılandıktan sonra ortaya çıkan oldukça gecikmiş bir ilgi nedeniyle de olsa yeni bir bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur.

09.11.1992 Yılında Sultan Ahmet Cezaevi’nin Otele dönüştürülmesi projesi gündeme geldiğinde, Odamızın görüşleri olarak hazırlanıp kamuoyuna sunulan ÇED Raporunda ilgili kararın sakıncaları dile getirilmiş ve yaşanacak tehlikeye işaret edilmişti. Bu raporda ortaya konan endişeler zamanla bir bir gerçekleşmiş olup, bu tahribat, bugün, arkeolojik kalıntıların üzerine yeni ilave inşaatlar yapımına dek varan akıl almaz bir “tarih ve kültürel” katliamına dönüşmüştür. Bu katliamın planlı, onaylı bir biçimde sürdürülüyor olması, tarih ve kültürü korumak ve yaşatmakla sorumlu olan yapıların bugün hangi noktada durduklarını gözler önüne sermesi açısından ibret vericidir.

Söz konusu süreç özetle aşağıdaki gibi işlemiştir:

• Tarihi Yarımada’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanmış; YÖK tarafından atanan 2 öğretim üyesinin ciddi muhalefetlerine karşın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca atanmış 3 üyenin oylarıyla, 1 No.lu K.V.T.V. Koruma Kurulu planı olduğu gibi onaylamış; belediye meclislerince de onaylandıktan sonra, planlar 26.01.2005 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Uygulanması halinde Tarihi Yarımada’da geri dönülmez tahribatlara neden olacak sakıncalı plan kararlarının iptali istemiyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce yargıya başvurulmuş olup, davalar henüz sonuçlanmamıştır.

• Bu arada, yeni bir gelişme yaşanmış; bu kez, 2005 sonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, “1/5000 Ölçekli Tarihi Yarımada – Eminönü ilçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (Süleymaniye , Sultanahmet , Barbaros evleri Turizm Merkezleri Kısmı)” ile Eminönü Belediyesi’nde “1/1000 Ölçekli Tarihi Yarımada – Eminönü ilçesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (Süleymaniye , Sultanahmet , Barbaros evleri Turizm Merkezleri Kısmı )” askıya çıkarılmıştır. Edinilen bilgiye göre, 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Eminönü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın “turizm merkezi” ilan edilmiş 3 bölgeyi kapsayan kısımları , İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, onaylanmak üzere, bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmiş ve Bakanlık tarafından tadilen onaylanmıştır. Four Seasons otelinin arkeolojik kalıntılar üzerinde yükselen ilave inşaatlarının yolu da işte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu planları onaylarken yaptığı tadilat ile açılmıştır. Yapılan bu plan tadilatı ile, 1/5000 Ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Arkeolojik Park ve Sergi Alanı” olarak gösterilmiş olan alan (Eski Sultanahmet Cezaevi’nin, yeni Four Seasons Oteli’nin bulunduğu ada), 1/5000 ve 1/1000 ölçekli yeni planlarda “Arkeolojik Park, Turizm ve Kültür Alanı” na dönüştürülmüştür.

• Söz konusu alan, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kalmakta olup, bu alan, plan üzerinde de, “Korunması Gerekli, Tescilli Arkeolojik/Tarihi Sanat Değeri Olan Yer Altı Yapı ve Kalıntıları” lejantı ile belirlenmiştir. Bu yeni fonksiyon için getirilen plan lejantı göstermektedir ki, bu uygulama, daha önceki planda yer almasına ihtiyaç duyulmayan yeni bir plan lejantı da üretilmesini gerektiren özel bir uygulamadır. Bu uygulama ile, arkeolojik değerler içeren, tescil edilmiş bir alan yapılaşmaya açılmaktadır. Dikkati çeken bir başka husus ise, söz konusu alana getirilen yeni fonksiyona ilişkin imar koşullarının dahi belirtilmeyerek serbest bırakılmış olmasıdır. Yapılan plan tadilatı ile ilgili olarak getirilmiş olan “67 PAFTA,58 ADA, 1 VE 2 NO.LU PARSELLER İÇİN PLAN NOTLARI” başlıklı yeni plan notları’nda,

“3- Planlama alanında öngörülecek düzenleme ve uygulamalar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylanacak avan projelere göre yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden açıkça anlaşıldığı üzere, yapılacak yeni ilave yapılarla ilgili her türlü yapılaşma koşulu, başkaca hiçbir kısıtlama getirilmeksizin, “avan projelere” bırakılmaktadır. “Avan projelere” ifadesi ise, şu anda uygulanmakta olan avan proje ile getirilen inşaatlar dışında, yarın yeni avan projelerle yeni ilave inşaatların da gündeme gelebileceğini göstermektedir.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli bu yeni planlar için 27.01.2006 tarihinde “yürütmeyi durdurma” talepli plan iptal davaları açılmış olup, bu davalar Danıştay 6. Dairesi’nde devam etmektedir. Dava dilekçesinde; planda “Korunması Gerekli, Tescilli Arkeolojik/Tarihi Sanat Değeri Olan Yer Altı Yapı ve Kalıntıları” olan söz konusu alanla ilgili talebimiz; “Zengin arkeolojik kalıntılarla dolu bu alanın turizm yapılaşmasına açılması korumacılık anlayışıyla hiç bağdaşmayan çok sakıncalı bir karardır. Bu kararın uygulamaya geçirilmesi halinde, Suriçi’nde geri dönüşü olanaksız ciddi bir kültürel tahribata yol açacağı açıktır. Bu nedenlerle, yapılan bu plan tadilatı iptal edilerek, alan ‘Arkeolojik Park ve Sergileme Alanı’ olarak düzenlenmelidir. Bu gerekçeyle, bu plan kararının, getirilen yeni plan lejantının ve Plan Notu’nun iptal edilmesini talep ediyoruz. “ biçiminde ifade edilmiştir.

Konu, UNESCO tarafından da ilgiyle izlenmektedir. İstanbul’un tarihi alanlarının UNESCO “Dünya Mirası” listesinden çıkarılarak “Tehlikedeki Dünya Mirası” listesine alınma tehlikesiyle karşıya olduğumuz bir süreçte; UNESCO tarafından oluşturulan bir uzmanlar heyeti 10-11 Nisan 2006 tarihlerinde İstanbul’da yaptığı inceleme ve değerlendirme sonuçlarını rapor haline getirmiştir. Rapor, 08-16 Temmuz 2006 tarihinde Litvanya’nın Vilnius Kentinde Dünya Mirası Komitesi’nin 30. Dönem Toplantısına sunulmuştur. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından Türkçeleştirilip yayın haline getirilerek kamuoyuna duyurulan bu raporda, “Büyük Saray’ın Bir Bölümünün Arkeolojik Kalıntılarına Doğru Otel Genişletme Çabaları” olarak yer almakta ve Four Seasons Oteli’nin arkeolojik kalıntılar üzerinde gerçekleştirilen ilave inşaatları konusunda uyarılar yapılmaktadır.

Konunun, gecikmeli de olsa, kamuoyunun gündemine girmesinin, bu akıl almaz tarih ve kültür katliamını durdurmada etkili olacağı umuduyla, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MİMARLAR ODASI
İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ

Berkay Dinçer dedi ki...

Bu kadar çabanın bir sonucu oldu.

22.03.2009 gününde durumu sorduğum otel yetkililerinin açıklamasına göre, Four Seasons Hotel, Sultanahmet'te gerçekleştirdiği inşaat çalışmalarını durdurmuş bulunuyor.