Sosyal medya paylaşımları

15 Şubat 2008

Dördüncü Ulusal Speleoloji Sempozyumu

DÖRDÜNCÜ ULUSAL SPELEOLOJİ SEMPOZYUMU

21-24 Şubat 2008

http://speleolojisempozyumu.org/

Yer: ATAUM (Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi)
Cemal Gürsel Cad. A.Ü. Cebeci Yerleşkesi 06590 Cebeci- Ankara


ULUSAL SPELEOLOJİ (MAĞARA BİLİM) SEMPOZYUMU HAKKINDA

Ulusal Speleoloji Sempozyumu Türkiye'de Speleoloji alanındaki bilimsel içerikli tek organizasyondur. Birincisi 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (BÜMAK) tarafından İstanbul'da düzenlenen sempozyum; o döneme kadar Türkiye'de speleoloji ve mağaracılıkla ilgilenen gurupların ulusal anlamda ilk defa bir araya gelmesini sağlamıştır. 1994 yılında Mağara Araştırma Derneği (MAD) tarafından ikincisi düzenlenen sempozyumda, MAD ve BÜMAK'ın ortak bildirisiyle Türkiye Mağaracılar Birliği (TMB) kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübünün 1999 yılında düzenlediği III. Ulusal Speleoloji Sempozyumu'ndan sonra Türkiye'de speleoloji ve mağaracılık giderek yükselen kurumsallaşmış bir değer haline gelmiştir.

Dördüncüsü Ulusal Speleoloji Sempozyumu, 2008'de uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilecek. Türkiye'de mağaralara ve mağaracılığa her geçen gün artan ilgiden dolayı, yapılacak olan sempozyuma, her defasında bir öncekine kıyasla olduğu gibi, yine yüksek katılım beklenmektir.


DÖRDÜNCÜ ULUSAL SPELEOLOJİ SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI
- Mağara Jeolojisi (Oluşumu ve Gelişimi)
- Mağara Biyolojisi (Faunası, Florası, Mikrobiyolojisi, Ekolojisi)
- Mağara Prehistoryası
- Mağara Kazıları ve Arkeolojisi
- Mağara Araştırmaları
- Mağara Fotoğrafçılığı

- Mağara Turizmi
- Mağaraların Korunması
- Mağaraların Mevzuattaki Yeri
- Mağara Teknikleri
- Mağara Kazaları ve Kurtarma Teknikleri
- Belgeleme


BİLİM KURULU
- Prof. Dr. Yücel AŞKIN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı)
- Prof. Dr. Mustafa AKTAR (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Nüzhet DALFES (İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI (Ankara Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı)
- Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK (Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU (Ankara Üniversitesi DTCF Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı)
- Prof. Dr. Nuri YİĞİT (Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)
- Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN (Hacettepe Üni. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Müdür Yrd.)
- Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA (Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı)
- Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK (Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı)
- Prof. Dr. Nükhet TURGUT (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çevre Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)
- Av. Emre Baturay ALTINOK (Mağara Araştırma Derneği, Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu Başkanı)
- Doç. Dr. Mehmet ÇELİK (Ankara Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi)
- Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)
- Doç. Dr. Mehmet EKMEKÇİ (Karst Hidrojeolojisi, Çevresel Hidrojeoloji)
- Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAMAÇ (Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü)
- Dr. Tulga ŞENER (Mağara Araştırma Derneği)
- Koray TÖRK (MTA Genel Müdürlüğü, Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi)

Bu içerik Speleoloji Sempozyumu'nun web sitesinden alınmıştır. Bu metin eklenirken program henüz netleşmemişti.

Hiç yorum yok: