Sosyal medya paylaşımları

24 Ağustos 2008

VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi (Çorum, 25-31 Ağustos 2008)

VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi

Tarih: 25-31 Ağustos 2008

Yer: Anitta Oteli, Çorum

Aşağıdaki program http://www.hititoloji.hitit.edu.tr/ adresinden alınmıştır.

25 AĞUSTOS 2008 Pazartesi
Açılış ve Protokol Konuşmaları
ARİNNA BALO SALONU

AÇILIŞ PROGRAMI
PROTOKOL KONUŞMALARI
Prof. Dr. Aygül SÜEL, Kongre Başkanı
Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN, Hitit Üniversitesi Rektörü
Turan ATLAMAZ, Çorum Belediye Başkanı
Mustafa TOPRAK, Çorum Valisi
Ertuğrul GÜNAY, Kültür ve Turizm Bakanı

OTURUM BAŞKANI: David HAWKINS
AÇILIŞ BİLDİRİSİ
11:00-11:40 Two New Hittite Documents From Northern Syria
Alfonso ARCHI
11:40-11:50 TARTIŞMA
12:00-12:30 SERGİ AÇILIŞI
12:30-14:00 ARA

ÖĞLEDEN SONRA
HATTUŞİLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI: Alfonso ARCHI
14:00-14:20 Aktueller Stand Der Altanatolistik
Ahmet ÜNAL

14:20-14:40 Mesopotamian Forerunners to The 'Babilli Rituals' From Boghazköy?
Gary BECKMAN


14:40-15:00 Human Witnesses in Hittite Texts
Li ZHENG

15:00-15:20 Anadolu’da Hitit Çağı Toprak-İnsan İlişkileri Üzerine Analitik Bakış
Koray ÖZCAN – Güngör KARAUĞUZ

15:20-15:30 TARTIŞMA
15:30-15:50 ARA

OTURUM BAŞKANI: Ali DİNÇOL
15:50-16:10 Scribes and Literacy in the Hittite Empire
Theo Van Den HOUT

16:10-16:30 Remarks on The Scribal Dynasties of The Hittite Empire Period
Shai GORDIN

16:30-16:50 It’s All About Appearances. Some Remarks on Tablets and Their Colophons
Willemijn WAAL

16:50-17:10 Die Kolophone Mythologischer Texte
Jürgen LORENZ

17:10-17:20 TARTIŞMA

MUWATALLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI: Theo van den HOUT
14:00-14:20 The Kirşehir Letter: A New Hieroglyphic Luwian Text on a Lead Strip
Rukiye AKDOĞAN- J. David HAWKINS

14:20-14:40 Further Observations on the Hieroglyphic Luwian Writing System
Elisabeth RIEKEN

14:40-15:00 Who Invented the Anatolıan Hıeroglyphıc Scrıpt?
Ilya YAKUBOVICH

15:00-15:30 TARTIŞMA
15:30-15:50 ARA

OTURUM BAŞKANI: Johan DE ROSS
15:50-16:10 Hittite and Indoeuropean
Jacqueline BOLEY

16:10-16:30 The Hattians in The Context of Caucasian World
Giorgi Leon KAVTARADZE - Tariel PUTKARADZE

16:30-16:50 The Urartian Proper Names and some thoughts on Urartian, Hattic and Hittite Languages
Shalva GABESKIRIA

16:50-17:10 Hitit Dili
Leyla HARPUTLU

17:10-17:20 TARTIŞMA26 Ağustos Salı, SABAH
HATTUŞİLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI: Cahit GÜNBATTI
09:30-09:50 Usur-ša-İštar Arşivinden (Kt. n/k) Šimat-Su’en’in Bir Mektubu
Hakan EROL

09:50-10:10 1970 (Kt. v/k) Arşivinin Sahibi Ennam-Aššur’un Kültepe 2001 Kazılarında Bulunmuş Mektubu
Murat ÇAYIR

10:10-10:30 M.Ö. II. Binin İlk Çeyreğinde Anadolu’da Yaşanan İsyanlar ve İç Huzursuzluklar
Remzi KUZUOĞLU

10:30-10:40 TARTIŞMA
10:40-11:00 ARA

OTURUM BAŞKANI: Ahmet ÜNAL
11:00-11:20 Bir Yeni Asurca Tablet Işığında Marqašti/Marqalti Yer Adı
L. Gürkan GÖKÇEK

11:20-11:40 Kayseri Arkeoloji Müzesindeki Kültepe Tabletlerine Göre Yerli Halkın Ticari İlişkileri
Hasan Ali ŞAHİN

11:40-12:00 Kültepe’de Bulunan Lïmu Listeleri
Cahit GÜNBATTI

12:00-12:10 TARTIŞMA
12:10-14:00 ARA

ÖĞLEDEN SONRA
HATTUŞİLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI: Karl STROBEL
14:00-14:20 Oymaagac Nerik(?) Kazı Projesi 2007-2008
Rainer M. CZICHON

14:20-14:40 Archaeological Investigations at Yassı Hüyük (Yozgat) The Site of Yassı Hüyük within the Overall Picture of Hittite Geography
Stefano de MARTINO - Frederick Mario FALES - Simonetta PONCHIA

14:40-15:00 Recent Excavations at Boğazköy-Hattuša
Andreas SCHACHNER

15:00-15:20 Ovaören: Nevşehir’de Yeni Bir Hitit Kenti
S.Yücel ŞENYURT

15:20-15:30 TARTIŞMA
15:30-15:50 ARA

OTURUM BAŞKANI: Stefano DE MARTINO
15:50-16:10 Hittite Magical Rituals From The House on The Slope
Giulia TORRI

16:10-16:30 Hittite Witchcraft
Alice MOUTON

16:30-16:50 Animal Offerings in Milyan and Lycian
Vitaly SHEVOROSHKIN

16:50-17:10 Ortaköy/Šapinuva Arşivinde Tanrıları Çağırma Ritüellerinde Yer Alan Bazı Yeni Kurban Terimleri
Esma REYHAN

17:10-17:20 TARTIŞMA


MUWATALLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI: Tunç SİPAHİ
09:30-09:50 “Bin Tanrılı Coğrafyada Kubaba’dan Kibele’ye Tanrıça İmgesi ve Türk Resmine Yansıması ”
Ayşegül TÜRK

09:50-10:10 Ortaköy Kazılarında Bulunan Üçgen Malzemeler ve Ritüel Dünya İle İlişkileri
Özlem SİR GAVAZ – Mustafa SÜEL

10:10-10:30 “Hitit Dağ Tanrısının Karya’da İşi Ne?”
Cengiz IŞIK - Adnan DİLER

10:30-10:40 TARTIŞMA
10:40-11:00 ARA

OTURUM BAŞKANI: Andreas SCHACHNER
11:00-11:20 Gaziantep Müzesinden Bir Grup Hitit Heykelciği
Şengül G. AYDINGÜN

11:20-11:40 Hitit İmparatorluk Dönemi’nde Kizzuwatna’da Geçiş Seramiği Sorunu
Remzi YAĞCI

11:40-12:00 Çorum İli Eski Madenciliği Üzerine
Ünsal YALÇIN

12:00-12:10 TARTIŞMA
12:10-14:00 ARA

ÖĞLEDEN SONRA
MUWATALLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Gary BECKMAN
14:00-14:20 Tuthaliya IV And The Mountain God -an Archaeological And Philological Study
Inne HESHIKI

14:20-14:40 Six Rituals for the Deities of Arusna (CTH 495)
Jared L. MILLER

14:40-15:00 Tanrıça İšhara
Leyla MURAT

15:00-15:20 In The Shade of The Hittite Sun
Séverine BIETTLOT

15:20-15:30 TARTIŞMA
15:30-15:50 ARA

OTURUM BAŞKANI: Vitaly SHEVOROSHKIN
15:50-16:10 Vergleich der hethitischen und mykenischen Befestigungsanlagen mit Rückschlüssen auf gesellschaftliche und verteidigungstechnische Hintergründe
Otto DALLANSKY

16:10-16:30 Hitit Myken Kültürlerinde Mimari Etkileşim
Ayşe Fatma EROL

16:30-16:50 Hitit Surları: Mimari ve Kullanış Amaçları
Çiğdem MANER

16:50-17:10 Hititler’de Yerleşme Özellikleri (Hattuşa, Şapinuva ve Alacahöyük)
Filiz AKLANOĞLU

17:10-17:20 TARTIŞMA27 Ağustos Çarşamba, SABAH
HATTUŞİLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Turgut YİĞİT
09:30-09:50 Hitit Uygarlığı Yayılış Alanlarında Paleoklimatik ve Paleoekolojik Özellikleririn İncelenmesi
Recep YURT

09:50-10:10 Hitit Uygarlığı’nın Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Alacahöyük, Boğazkale ve Ortaköy Alan Araştırması
Özdal DEĞİRMENCİOĞLU

10:10-10:30 Çorum İlindeki Hitit Yerleşmelerinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Mutlu YILMAZ - Hüseyin SERİNCE

10:30-10:40 TARTIŞMA
10:40-11:00 ARA

OTURUM BAŞKANI : Jörg KLİNGER
11:00-11:20 Syntax of Lexical Lists in Middle Hittite
Andrej SIDELTSEV

11:20-11:40 For The Dating of The Treaty Between Išnerika-Hittites: Arnuwanda I or Arnuwanda II
Nıno CHAREKISHVILI

11:40-12:00 The Historical Preamble of The Talmi-Šarruma Treaty and Some Thoughts on The Hittite Policy Towards Halap
Daria GROMOVA

12:00-12:10 TARTIŞMA
12:10-14:00 ARA

27 Ağustos Çarşamba, ÖĞLEDEN SONRA
HATTUŞİLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Franca Peccioli DADDI
14:00-14:20 Active And Passive in Hittite Infinitival Constructions
Gary HOLLAND

14:20-14:40 L'infinitif Hittite En -wanzi: Essai De Mise Au Point
Sylvie VANSÉVEREN

14:40-15:00 New Thoughts About The Enclitic –war- as an Indicator of Direct Speech in Hittite
Heiner EICHNER

15:00-15:20 Hittite hi-ni-ik-ta
Andrey SHATSKOV

15:20-15:30 TARTIŞMA
15:30-15:50 ARA

OTURUM BAŞKANI : Ian RUTHERFORD
15:50-16:10 Zur Anatolischen Morphosyntax: Das Suffix -(a)nt- und seine Bildungen
Paola DARDANO

16:10-16:30 Hittite Pronominal Clitics and Syntactic Argument Structure
Annette TEFFETELLER

16:30-16:50 Sprachtabu als Motiv Der Verwendung Von Glossenkeilen. II. Wörter Von K Bis Z.
Marina ZORMAN

16:50-17:10 The Linear A inscription on the Idol Hom Monte Mozzone, Italy, With an excus on the zole of Lycian Scribes in the development of creatan Linear A
Fred WOUDHUIZEN

17:10-17:20 TARTIŞMA


27 Ağustos Çarşamba, SABAH
MUWATALLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Sedat ERKUT
09:30-09:50 Sait Maden’den Bir İlk Daha: Türk Şiirinde Hitit Ruhu
Fundagül APAK

09:50-10:10 Hitit Mutfak Kültürüne Deneysel ve Etnoarkeolojik Bir Yaklaşım
Ahmet UHRİ

10:10-10:30 Brewing in Ancient Anatolia
Kathleen R. MINECK

10:30-10:40 TARTIŞMA
10:40-11:00 ARA

OTURUM BAŞKANI : Elizabeth RİEKEN
11:00-11:20 The Lukka Lands and Išuwa: A comparative analysis of analogous problems.
Mauro Giuseppe MARINO

11:20-11:40 Das Land Hakmis: Geschichte, Lokalisation und Bedeutung Eines Hethitischen Zentrums
Metin ALPARSLAN

11:40-12:00 The Kingdom of Alashiya and The Kouris River Valley: A Project on an Unsolved Historical Archaeological Question
Anna Margherita JASINK- Mauro Giuseppe MARINO

12:00-12:10 TARTIŞMA
12:10-14:00 ARA

27 Ağustos Çarşamba, ÖĞLEDEN SONRA
MUWATALLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Anna Margherita JASINK
14:00-14:20 Anatolian Religion and Greek Religion: Survey, Explanatory Models and Case-Studies
Ian RUTHERFORD

14:20-14:40 Some Hittite-Georgian Religious Parallels
Irene TATIŠVILI-Levan GORDEZIANI

14:40-15:00 Studying Hittite Religion: Questions and Difficulties
Piotr TARACHA

15:00-15:20 Methodological Issues and Problems in Reconstructing “Hittite Religion(s)”
Manfred HUTTER

15:20-15:30 TARTIŞMA
15:30-15:50 ARA

OTURUM BAŞKANI : Piotr TARACHA
15:50-16:10 The Hittite Complex at Cihanpaşa, Province of Yozgat: A Monumental Hekur Near Hattuša
Karl STROBEL

16:10-16:30 Amasya İlinde Yeni Araştırmalar: Oluz Höyük ve Doğantepe Kazıları
Şevket DÖNMEZ - Celal ÖZDEMİR

16:30-16:50 Ortaköy Şapinuva Kazısı’nda Ele Geçen Kol Biçimli Ritüel Kaplar
Kurtuluş KIYMET – Mustafa SÜEL

16:50-17:10 Ağılönü Bina 3’de Ele Geçen Pencereli Kap
Sedef AYYILDIZ – Mustafa SÜEL

17:10-17:20 TARTIŞMA28 Ağustos Perşembe, SABAH
HATTUŞİLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Levan GORDEZIANI
09:30-09:50 Fatale Kommunikation: Fluch- Und Segensformeln Im Hethitischen Schrifttum
Birgit CHRISTIANSEN

09:50-10:10 Hititler’deki Lanet ve Beddua Olgusu Üzerine Bir Çalışma
İlknur TAŞ ŞEYHOĞLU

10:10-10:30 Sexuality Among The Hittites: A New Interpretation of Anniwiyani's Ritual
Ilan PELED

10:30-10:40 TARTIŞMA
10:40-11:00 ARA

OTURUM BAŞKANI : Kazuhiko YOSHIDA
11:00-11:20 What About Envy And Jealousy in The Hittite Civilization ?
Karine MESHOUB

11:20-11:40 Good Death, Bad Death. Reflexions on The Hittite Attitude Towards Death
Magdalena KAPELUS

11:40-11:50 TARTIŞMA
11:50-14:00 ARA

28 Ağustos Perşembe, ÖĞLEDEN SONRA
HATTUŞİLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Heiner EICHNER
14:00-14:20 The Cuneiform Luwian Adverb Zanda “Together, Jointly”
Petra M. GOEDEGEBUURE

14:20-14:40 The Luwian -i Verbs
Raphaël GÉRARD

14:40-15:00 Hittite –hhahat(i), Lycian –χagã and Greek –μην
Kazuhiko YOSHIDA

15:00-15:30 TARTIŞMA
15:30-15:50 ARA

OTURUM BAŞKANI : Önder BİLGİ
15:50-16:10 Yeni Araştırmalar Işığında Hatti Kültür Bölgesi Ölü Gömme Adetleri
Tayfun YILDIRIM

16:10-16:30 Afyonkarahisar-Bayat’da Bir Orta Tunç Çağ Nekropolü: Dede Mezarı
Özdemir KOÇAK

16:30-16:50 Alaca and Its Neighbours- Some Remaks on Pre-Hittite Activity in the Periphery of Early Urban Centres
Thomas ZIMMERMAN

16:50-17:10 Şapinuva’da Ağılönü Kutsal Alanı
Mustafa SÜEL

17:10-17:20 TARTIŞMA


28 Ağustos Perşembe, SABAH
MUWATALLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI: Cengiz IŞIK
09:30-09:50 Hitit Uygarlığı Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım; Çorum Örneği
İbrahim Murat OZULU - Fazlı Engin TOMBUŞ - Mustafa COŞAR

09:50-10:10 Hattuşa Milli Parkı ve Dünya Miras Alanının Korunmasında Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek
Mehmet SOMUNCU - Turgut YİĞİT

10:10-10:30 Haritalarda Hititler
Osman GÜMÜŞÇÜ - Yusuf KILIÇ – Serkan BAŞOL

10:30-10:40 TARTIŞMA
10:40-11:00 ARA

OTURUM BAŞKANI : Manfred HUTTER
11:00-11:20 Sakalını Tutan Bir Erkek Figür LÚALAN.ZU9 Olabilir Mi?
Şengül AYDINGÜN - Esma REYHAN

11:20-11:40 Çiviyazili Metinlerde Geçen LÚALAN.ZU9 Üzerine
E. Sedat ERKUT

11:40-12:00 Zur Partizipationsstruktur Hethitischer Feste
Susanna GÖRKE

12:00-12:10 TARTIŞMA
12:10-14:00 ARA

28 Ağustos Perşembe, ÖĞLEDEN SONRA
MUWATALLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Jacqueline BOLEY
14:00-14:20 Orta Hitit Dönemi Belgelerinde Yer Alan Şahıs İsimleri ve Tarihleme İle İlgili Problemler Üzerine
Aygül SÜEL

14:20-14:40 Unity and Diversity: Forms of Government of The Local Communities in Hittite Imperial Period.
Franca Pecchioli DADDI

14:40-15:00 Hitit Yönetim Kültüründe Devlet Kavramsallığının Yapısal Görünümü
Caner CANTÜRK

15:00-15:20 Hatti - Ahhiyava İlişkilerine Doğu Akdeniz’den Bir Bakış
Hasan PEKER

15:20-15:30 TARTIŞMA
15:30-15:50 ARA

OTURUM BAŞKANI : Gary HOLLAND
15:50-16:10 Einige Beobachtungen zu Trinkgefäßen bei den Hethitern
Oğuz SOYSAL

16:10-16:30 The Religious Traditions of The “Zalpa Kingdom”. New Edition of Cth 733 And Connected Documents
Carlo CORTI

16:30-16:50 Bir Erginleme Töreni Olarak Haššumas Bayramı
Fatma SEVİNÇ

16:50-17:10 Hititlerde Arınma-Arındırma, Ritüeller ve Madenler
Ayten KOÇ AYDIN

17:10-17:20 TARTIŞMA


29 Ağustos Cuma, SABAH
HATTUŞİLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI: Tayfun YILDIRIM
09:30-09:50 Hitit Lirleri
Zeynep HELVACI

09:50-10:10 Anadolu Müzik Kültürü Birikiminin Dünya Müzik Tarihi İçin Anlamı; Hitit Kültüründe Kullanılan “Çift Kişilik Lir”’in Orgonolojik Yönden Analizi
İsmail Lütfü EROL

10:10-10:30 Hitit Müziği, Müzisyenler ve Çalgıları
Oğuz ELBAŞ

10:30-10:40 TARTIŞMA
10:40-11:00 ARA

OTURUM BAŞKANI : Güngör KARAUĞUZ
11:00-11:20 The Opening Formula of Lycian Funerary Inscriptions
Alwin KLOEKHORST

11:20-11:40 Some Notes on the Dating of the ANKARA Inscription
Zsolt SIMON

11:40-12:00 Linguistic Complexity of Pamphylia on The Anatolian
Ş. Recai TEKOĞLU

12:00-12:10 TARTIŞMA
12:10-14:00 ARA

29 Ağustos Cuma, ÖĞLEDEN SONRA
HATTUŞİLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Mehmet ÖZSAİT

14:00-14:20 Güncel Kazıların Işığında Erhitit Devrinde Kayalıpınar
Vuslat MÜLLER KARPE

14:20-14:40 Kayalıpınar ın der zeıt des hethıtıschen reıches. ergebnısse der aktuellen augrabungen
Andreas MÜLLER-KARPE

14:40-15:00 Kaman –Kalehöyük Kazıları
Sachıhıro OMURA

15:00-15:20 Ernest Chantre Kapadokya’daki Geziler ve Hitit Merkezlerindeki Kazıları
Nezih BAŞGELEN

15:20-15:30 TARTIŞMA
15:30-15:50 ARA


OTURUM BAŞKANI : Andreas MÜLLER KARPE
15:50-16:10 The Possibil Separation of The North Pulse in Adding Hitit Complex
Ludmilla SOKOLAVA

16:10-16:30 Kayseri Bölgesinde Hitit İmparatorluk Çağına Ait Yeni Keşifler
A.Semih GÜNERİ

16:30-16:50 M.Ö. II. Binde Akşehir ve Çevresi Yerleşmeleri
Mehmet ÖZSAİT - Nesrin ÖZSAİT

16:50-17:10 Çorum’un Batısında M.Ö. II. Bin Yerleşimleri
Tunç SİPAHİ

17:10-17:20 TARTIŞMA


29 Ağustos Cuma, SABAH
MUWATALLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI: Ş. Recai TEKOĞLU
09:30-09:50 Hitit Dönemi Kireçtaşı Ocakları
Emine N. CANER-SALTIK - Tamer TOPAL - K. Göze AKOĞLU - Vedat TOPRAK - Taliye YAŞAR - Kemal ERDOĞAN

09:50-10:10 Ortaköy-Şapinuva Ağılönü Sediman Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları
Ali Akın AKYOL - Yusuf Kağan KADIOĞLU - Şahinde DEMİRCİ - Ay Melek ÖZER

10:10-10:30 Büyük Tapınaktaki Mafik Kayaların Petrografisi ve Olası Kaynakları
Kaan SAYIT

10:30-10:40 TARTIŞMA
10:40-11:00 ARA

OTURUM BAŞKANI: Ay Melek ÖZER
11:00-11:20 Kızıldağ Anıtı ve Yazıtlarının 3 Boyutlu Fotogrametrik Modellenmesi ve Dökümantasyon Çalışmaları
Güngör KARAUĞUZ - Özşen ÇORUMLUOĞLU - İbrahim KALAYCI

11:20-11:40 Hitit Uygarlığı Arkeolojik Alanlarındaki Bulgulara Yönelik Web Ara yüzlü Veri Tabanı Uygulaması; Arkeovt
İbrahim Murat OZULU - Fazlı Engin TOMBUŞ - Mustafa COŞAR- Serkan DİŞLİTAŞ

11:40-11:50 TARTIŞMA
11:50-14:00 ARA

29 Ağustos Cuma, ÖĞLEDEN SONRA
MUWATALLİ SALONU
OTURUM BAŞKANI : Mustafa SÜEL
14:00-14:20 Hitit Dönemi İskelet Toplumlarının Antropolojik Analizi
Okşan BAŞOĞLU

14:20-14:40 Hititler Örneğinde Levirat Olgusuna Sosyal Antropolojik Yaklaşım
Tülin BOZKURT

14:40-15:00 Yabancılaşmaya Karşı Hitit Hukuku
Erdal DOĞAN

15:00-15:10 TARTIŞMA

29 Ağustos Cuma
HATTUŞİLİ SALONU
Kapanış Konuşmaları
Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN, Hitit Üniversitesi Rektörü


30 Ağustos 2008 CUMARTESİ
10.30 Ortaköy’e hareket
12:00-13:00 Ortaköy’de Öğle Yemeği
13:00-16:00 Şapinuva Örenyeri Gezisi
Prof.Dr.Aygül SÜEL-Dr.Mustafa SÜEL
16:00 Çorum’a Hareket

31 Ağustos 2008 PAZAR
09:30 Alacahöyük’ Hareket
10:30 Alacahöyük Müze ve Örenyeri Gezisi-Kazıevi Ziyareti
Prof.Dr.Aykut ÇINAROĞLU

12:30 Boğazkale’ye Hareket
13:00-14:00 Boğazkale’de Öğle Yemeği
14:00-18:00 Boğazköy Müzesi ve Örenyerleri Gezisi
Doç.Dr. Andreas SCHACHNER
19:00 AkşamYemeği

Hiç yorum yok: