Sosyal medya paylaşımları

22 Ekim 2008

Modern Avrupa ve Türkiye'de Homeros


Aşağıdaki metin, konferansların tanıtım mesajından alınmıştır:

23 Ekim tarihinde Hollanda Araştırma Enstitüsü Homeros'un mirası üzerine iki
konferansa ev sahipliği yapıyor. Bu iki sunumda konuşmacılar ünlü yazar ve
hayatı, ya da İlyada ve Odysseia hakkındaki fikirlerini aktarmaktan farklı
bir yol izleyecekler. Pim den Boer Homeros'un nasıl Avrupa mirası ve
kimliğinin temel taşı olarak görülmeye başladığını tartışırken Günay Uslu,
benzer kültürel benimseme süreçlerinin Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi
Türkiye'sinde nasıl yaşandığı üzerinde duracak.
Bu bağlamda, 18. yüzyıldan itibaren kültürel miras, kimlik ve uluslaşma bu
akşamın ana tartışma konularını oluşturacaktır.

Pim den Boer Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Kültür Tarihi profesörüdür.
Çalışma alanını 'Avrupa Fikri' tarihi üzerinde yoğunlaştırmıştır.

Günay Uslu Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Kültür Tarihi bölümünde öğretim
görevlisidir. Bu konferansta, Ocak 2008'de başladığı ve doktora tezini de
oluşturacak olan araştırma projesinin ilk bulgularını sunacaktır.

Sunumların dili İngilizcedir.

Tarih / Saat: 23 Ekim 2008, Perşembe / 18:30

Yer: Hollanda Araştırma Enstitüsü
Nur-i Ziya Sokak 5
Beyoğlu
0212 2939283
www.nit-istanbul.org

Hiç yorum yok: