Sosyal medya paylaşımları

28 Şubat 2009

Arkeoloji haberleri: Şubat 2009

Haber bağlantıları, sizi başka sitelere yönlendirecektir.

Lascaux Mağarası küresel ısınmadan etkilendi
Üst Paleolitik Çağ'la ilgili dünyadaki en önemli mağara resimlerinin bulunduğu Fransa'daki Lascaux Mağarası'ndaki duvar resimlerinin küresel ısınma yüzünden mağaranın iç ısısının artmasıyla ortaya çıkan mantarların lekelerinden nasıl kurtarılacağıyla ilgili bir toplantı yapıldı.


Allianoi ve Hasankeyf kurtuldu
Anayasa'ya göre Türkiye Cumhuriyeti tarih, kültür ve tabiat varlıklarını korumakla sorumludur. Danıştay 6. dairesi, baraj yapım alanlarında DSİ'ye kültür varlıklarını sular altında bırakma yetkisi veren Koruma Yüksek Kurulu ilke kararını iptal etti.


Kıbrıs'ta üçgen Tunç Çağı tapınağı
Pyrgos'taki kazılarda MÖ 1800 yılında bir depremle yıkılmış, üçgen planlı, iki odalı bir yapı bulundu. Yapıda bulunan sunak, burasının bir tapınak oldğunu düşündürüyor.


Klaros tapınağının mermerleri
Klaros'taki Apollo tapınağının mermer sütunları, Kızılburun batığında çıktı.


Definecilik bir umut ve hayal hastalığıdır
Haberden:"Defineciler bir umut ve hayalle definenin peşine düşerler. Defineyi bulmak için işaretler, krokiler, haritalar ve birtakım teknik aletler kullanır, para harcarlar. Çok defa da aradıklarını bulamazlar."


İngiltere'nin tarihi de defineciler tarafından yok ediliyor
Kaçak kazılar İngiltere kültür tarihini yok ediyor.


Kütahya valiliği Aizanoi'u kimin kazmasını istiyor?
Bu konuda valiliğin söz hakkı olduğunu ilk kez duyuyoruz. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün 80 yıldan fazla bir süredir yürüttüğü kazılar hakkında valilik burasının bir an önce turizme kazandırılması için yorum yapma ihtiyacı hissetmiş. Oysa ki, antik kentin bulunduğu 5000'den az nüfuslu küçük Çavdarhisar ilçesi, 0 yatak kapasitesiyle, turizme hazır değil...


Kadıköy Salı Pazarı'nın tehdit altındaki tarihi
Kadıköy'de yapılması planlanan inşaat çalışmalarının Kalkhedon antik kentiyle ilgili ne gibi arkeolojik bilgileri yok edebileceğiyle ilgili bir haber.


Balıkçılık deniz tabanındaki tarihi yok ediyor
Deniz ürünlerinin elde edilmesi için deniz dibinin taranması sualtındaki arkeolojik kalıntıların tahribine neden oluyor. Sualtı araştırmaları az sayıda olduğu için, bugüne dek nelerin kaybedildiği bile bilinemiyor.


İngiltere'deki Neolitik baltalar Alpler'den geliyor
JADE Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bir araştırmada, Winchester (İngiltere) şehir meclisinin koleksiyonunda bulunan Neolitik çağ sürtmetaş baltalarının kayaç türü olarak nereden gelmiş olduğu ortaya çıkarıldı. Buna göre bu baltalar İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'ndan geliyor. Bunların İngiltere'ye nasıl ulaştığıysa bilinmiyor.


Kenya'dan 1,5 milyon yıllık ayak izleri
Science dergisinde çıkan makaleye göre, Kenya'da bulunan ayak izleri, yaklaşık 1,5 milyon yıl yaşında ve olasılıkla Homo erectus'a ait. Bunlar modern insanınkine benzer en eski ayak izleri.


Colorado'dan buzul çağı aletleri
ABD Colorado'da bulunan 13 bin yıllık, Clovis öncesi taş aletler.En eski insan saçı, kaprolit içerisinde bulundu

Journal of Archaeological Science dergisinde basılan sırtlan kaproliti içerisinde bulunan ve 195.000-257.000 yıl öncelerine tarihlenen saç kalıntıları ile ilgili makale


Son Neandertallerin coğrafyası
Cebelitarık bölgesinin coğrafi çeşitliliği 24 bin yıl öncesine, yani dünyanın diğer bölgelerinden bilinen son Neandertallerin yok oluşundan 10 bin yıl sonrasına kadar burada Neandertallerin yaşamasına izin veriyordu. Quaternary Science Review dergisinden Gorham Mağrası'ndaki palinoloji çalışmaları.


Samsun'daki inşaat kazıları
Samsun valiliği inşaat kazısında bulunan arkeolojik eserlerin müzeye kazandırıldığını ve çok önemli olduğunu söylemiş. Ancak, bunların öneminin ne olduğundan bahsetmemiş...

İmparatorlar depoya hapsedildi
Sergileme imkanı olmadığından önemli arkeolojik buluntular depoda bekliyor...


Küçükyalı'ya arkeoloji parkı


Uşak areoloji müzesi müdürü Karun hazinesi olayından dolayı ceza aldı


Bulgaristan'da şarap yapım kompleksi bulundu


İsrail'de en eski şaman mezarı


Tarihin ilk düdüklü tenceresinin kopyası yapıldı
Patara'da bulunmuş, MS 1. yüzyıla ait buharla pişirmeye yarayan kabın benzeri yapıldı...


Müze müdürü atanamayınca istifa etti


İlk insanların güçlü çeneleri

Hiç yorum yok: