Sosyal medya paylaşımları

24 Nisan 2009

Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Sempozyumu II

Dumlupınar Üniversitesi 2. Arkeoloji Sempozyumu

Tarih: 28-29 Nisan 2009

Yer: Dumlupınar Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Kütahya.

*Kullanılan resim ve program, üniversitenin sayfasından haber vermek amacıyla alınmıştır.

Dumlupınar Üniversitesi 2. Arkeoloji Sempozyumu Programı:

28 Nisan 2009

9:00 Açılış Konuşmaları
I. Oturum: Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ
9:30-9:45; Prof. Dr. A. Nejat BİLGEN: Seyitömer Höyük 2008 Yılı Kazı Çalışmaları
9:45-10:00; Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA: İlk İnsanlar ve Anadolu
10:00-10:15; Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU: Alaca Höyük Yeni Dönem Kazısı
10:15-10:30; Doç. Dr. Şevket DÖNMEZ: Oluz Höyük Arkeolojik Kazıları 2007–2008 Dönemi Sonuçları
10:30-10:45; Doç. Dr. Taciser TÜFEKÇİ SİVAS: Kütahya Bölgesi’nden İki Frig Yerleşmesi: Fındık Asar Kale ve Doğuluşah Kalesi
10:45-10:55; Tartışma

II. Oturum: Öğr. Gör. Dr. Serpil SANDALCI
11:05-11:20; Ahmet İLASLI: Afyonkarahisar İli Arkeolojik Kazıları I
11:20-11:35; Mevlüt ÜYÜMEZ: Afyonkarahisar İli Arkeolojik Kazıları II

11:35-11:50; Doç. Dr. Hakan SİVAS: Eskişehir Bölgesi’nden İlk Tunç Çağı’na Ait Yeni Yerleşmeler
11:50-12:05; Doç. Dr. Özdemir KOÇAK: İç-Batı Anadolu Bölgesi’nde Kültürel İlişkiler
12:05-12:20; Yrd. Doç. Dr. Gökhan COŞKUN: Seyitömer Höyük Akhaemenid Dönemi Yerleşimi
12:20-12:30; Tartışma

III. Oturum: Yrd. Doç. Dr. Gökhan COŞKUN
13:30-13:45; Prof. Dr. Samuel M. PALEY: 19. ve 20. yy.’da Amerika’da Eski Eser Koleksiyonculuğu: Buffalo Bilim Müzesi Işığında
13:45-14:00; Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ: Buffalo Bilim Müzesi’nde Bulunan Anadolu Kökenli Eserler
14:00-14:15; Doç. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI: Patara Tiyatrosu
14:15-14:30; Yrd. Doç Dr. Figen ÇEVİRİCİ: Polyksena Lahdi’nin İkonografik Açıdan Değerlendirilmesi
14:30-14:45; Yrd. Doç. Dr. Sema SANDALCI: Trakya Herası
14:45-15:00; Prof. Dr. Thomas DREW-BEAR-Metin TÜRKTÜZÜN: Kütahya Seyitömer Höyük Kazısı’ndan ve Arkeoloji Müzesi’nden Yazıtlı Kap Örnekleri
15:00-15:10; Tartışma

IV. Oturum: Öğr. Gör. Zeynep BİLGEN
15:20-15:35; Prof. Dr. Erhan ALTUNEL: Tektonik Olarak Aktif Olan Bölgelerde Arkeolojik Kalıntıların Önemi
15:35-15:50; İsmail ERGÜDER-Ezel BABAYİĞİT: TKİ Sahalarında Karşılaşılan Gömülü Kültür Varlıkları ve Arkeojeofizik Çalışmalar
15:50-16:05; Prof. Dr. Güner ÖNCE -Yrd. Doç. Dr. Gürsel YANIK: Seyitömer Yerleşmesinde Kullanılan Kayaç Türleri
16:05-16:20; Doç. Dr. Asım OLGUN: Kütahya Seyitömer Höyüğü Duvarlarından Alınan Numunelerin Kimyasal Analizleri
16:20-16:35;Yrd. Doç. Dr. Nüket AKANIL BİNGÖL: Seyitömer Höyük Arkeolojik Kazılarında Ele Geçen Tohumların
Biyolojik Analizi
16:35-16:50; Prof. Dr. Ayla SEVİM-Burcu KESİKÇİLER: Kütahya ve Çevresinde Tunç Çağı’nda Yaşamış Olan Toplumların Antropolojik Analizi
16:50-17:05; Can Yumni GÜNDEM: Bakır ve Erken Tunç Çağlarında Eskişehir Yöresinin Hayvancılığa Dayalı Ekonomisi
17:05-17:15; Tartışma


29 Nisan 2009

I. Oturum: Öğr. Gör. Nazan YÜZBAŞIOĞLU
9:00-9:15; Arş. Gör. Asuman KURU: Ayanis Kalesi Batı Depo Odaları Buluntularının Mekânsal Dağılımı
9:15-09:30; Öğr. Gör. Dr. Serpil SANDALCI: İkiztepe Boynuz Tutamaklı Çanaklar Üzerine Bir Değerlendirme
09:30-09:45; Birgül YILDIZ: Frig Dönemi Mühürleri
09:45-10:00; Öğr. Gör. Zeynep BİLGEN: Seyitömer Höyüğü’nde Bulunmuş Orta Tunç Çağı’na Ait Bir Depo Mekânı
10:00-10:15; F. Çağım ÖZCAN: Seyitömer Höyüğü Çatı Örtü Sistemleri
10:15-10:20; Tartışma

II. Oturum: Arş. Gör. Asuman KURU
10:30-10:45; Öğr. Gör. Nazan YÜZBAŞIOĞLU: Seyitömer Höyüğü Orta Tunç Çağı Mimarisi
10:45-11:00; Sevcan SİLEK: Seyitömer Höyük İdolleri
11:00-11:15; Semra ÇIRAKOĞLU: Seyitömer Höyüğü’nde Bulunmuş Kemik Saplar
11:15-11:30; Mustafa ÇEKİCİOĞLU: Seyitömer Höyüğü’nde Bulunan M.Ö. II. Bin Yıla Ait Metal İğneler
11:30-11:45; Öğr. Gör. Hülya KARAOĞLAN: Seyitömer Höyüğü 2008 Yılı Kazısında Ele Geçen Dokumacılıkla İlgili Buluntular
11:45-12:00; Öğr. Gör. Sema ÇAKALGÖZ: Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağı Kalıp Yapımı Keramik
12:00-12:15; Öğr. Gör. Mustafa ÇAKALGÖZ: Seyitömer Höyük Erken Demir Çağı
12:15-12:20; Tartışma

Hiç yorum yok: