Sosyal medya paylaşımları

19 Nisan 2009

Neolitik Çağ Obsidien Taş Alet Yapımı

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Arkeoloji Tezleri Sunum Semineri

Obsidian Technology in Central Anatolia: The model of Aşıklı Höyük, Techno-Cultural Origins and Development
(Orta Anadolu'da Obsidien Teknolojisi: Aşıklı Höyük Modeli, Tekno-Kültürel Kökenler ve Gelişim)

Konuşmacı: Semra Balcı

Obsidian Technology in the Late Stages of Pre-Pottery Neolithic and Pottery Neolithic Period: Some Results of Çayönü Tepesi Assemblages
(Çanak Çömleksiz Neolitiğin Son Aşamalarında ve Çanak Çömlekli Neolitik Dönem'de Obsidien Teknolojisi: Çayönü Tepesi Buluntu Topluluğundan Bazı Sonuçlar)

Konuşmacı: Çiler Altınbilek-Algül


Tarih: 29 Nisan 2009, Çarşamba
Saat: 16:00

Yer: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Albert Gabriel Salonu,
Nuru Ziya S. No: 10 Beyoğlu, İstanbul

Hiç yorum yok: