Sosyal medya paylaşımları

09 Haziran 2009

Uludağ Üniversitesi (Bursa) Arkeoloji Bölümü

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 2005 yılında kurulmuştur. 2005 yılında ilk yüksek lisans öğrencilerini alan bölüm, 2008 yılılnda lisans öğrencilerini de eğitim için kabul etmeye başlamıştır.

http://www20.uludag.edu.tr/~arkeoloji/index.html


Uludağ Üniversitesi (Bursa) Arkeoloji Bölümü akademik personeli:

Prof. Dr. Mustafa Şahin
Doç. Dr. Hakan Mert

Aşağıdaki metin, Berkay Dinçer tarafından yazılmıştır.

LİSANS PROGRAMI

Dört yıllık eğitimden önce bir yıl süreli Almanca hazırlık sınıfı, öğrencilerin temel yabancı dil bilgisine sahip olmasını sağlar. Dört yıllık arkeoloji eğitiminde amaçlanan, öğrencilerin insanlık tarihini başlangıcından, Ortaçağ sonuna kadar bilimsel bir bakış açısıyla kavrayabilmesidir. Bu amaçla, ders dönemlerinde teorik eğitimler, interaktif yöntemlerle işlenmekte ve öğrencilerin araştırma yapmaları özendirilmektedir. Yine ders dönemlerinde bölüm tarafından yurtiçi ve yurtdışından değişik uzmanlık alanlarından bilim adamları konferanslar vermeleri için bölüme davet edilmekte ve böylelikle öğrencilerin farklı bakış açılarını tanımasına olanak sağlanmaktadır.


Ders konuları arasında, arkeoloji terminolojisi, arazi çalışması teknikleri, Anadolu arkeolojisi, malzeme bilgisi, mitoloji, kronoloji, heykel sanatı, mimari, Bursa ve çevresi kültür tarihi gibi konular bulunmaktadır. Derslerde, uygulamalı olarak, arazi çalışmalarında kullanılan total station, nivo gibi araçların kullanımı; mimari ve küçük buluntu çizimi yanında, bilgisayar kullanımına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Teorik derslerin yanında, Arkeoloji Bölümü, öğrencilerinin yaz aylarında kazı çalışmalarına katılması da sağlanmaktadır. Öğrencilerin bölümden mezun olabilmeleri için beş haftalık stajı tamamlamaları mecburidir. Böylelikle bölümden mezun olan arkeologların, meslek hayatlarında gerekli olacak tecrübeyi kazanmaları amaçlanmıştır. Staj, bölümün yürüttüğü arazi çalışmalarında yapılabileceği gibi, isteyen öğrencilerin farkıl kazı, yüzey araştırması gibi arazi çalışmalarında ya da arkeoloji alanında çalışan müzeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu gibi, kamuya ya da özel sektöre ait kurumlarda da yapılabilir.


ANABİLİM DALLARI VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü içerisinde Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi ve Ortaçağ Arkeolojisi anabilim dalları bulunur.

Bölüm bünyesinde Arkeoloji Araştırmaları Merkezi ve Mozaik Araştırmaları Merkezi de çalışmalarını sürdürmektedir. Mozaik Araştırmaları Merkezi, AIEMA'nın (Asocciation Internatonale pour l'Études de la Mozaïqe Antique) Türkiye temsilcisidir. Mozaik Araştırmaları Merkezi'nin yılda iki kere Journal of Mosaic Research dergisini çıkarmaktadır.


PROJELER VE ARAZİ ÇALIŞMALARI

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yürüttüğü arazi çalışmaları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sürdürülmektedir.

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gümüşlük beldesinde bulunan ve Myndos antik kenti 2005 yılından beri Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından sürdürülmektedir. Myndos antik kentiyle ilgili olarak, kazılarla birlikte, Myndos ve Çevresi Yüzey Araştırması ve Myndos Sualtı Kültür Envanteri projeleri de yürütülmektedir.

Arkeoloji Bölümü, Bursa ili, Büyükorhan ilçesinde bulunan ve ilk kez 2001 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi tarafından kazıları başlatılan Derecik Bazilikası'nda İsviçre Lozan Üniversitesi'yle ortaklaşa olarak kazı çalışmalarını sürdürmektedir.

2006 yılında başlanan Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırmaları Projesi çerçevesinde, Bursa'nın arkeolojik açıdan az bilinen dağlık bölgelerinde yüzey araştırmaları yapılmaktadır.

Bölümün yürüttüğü diğer projeler arasında Doğu Marmara Sualtı Araştırmaları, Kyzikos Sualtı Kültür Envanteri ve Şahinkaya Mağarası ve Çevresi Arkeolojik Araştırma projeleri de bulunmaktadır.

Hiç yorum yok: