Sosyal medya paylaşımları

28 Eylül 2010

Smyrna'nın Soylu Yurttaşları ve Yaşantıları: İzmir Müzeleri Yüzük Taşları Kolleksiyonu

İzmir Klâsik Arkeoloji Seminerleri 1
Smyrna'’nın Soylu Yurttaşları ve Yaşantıları: İzmir Müzeleri Yüzük Taşları Kolleksiyonu

Konuşmacı: Doç. Dr. Ergün LAFLI
( Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı)

Tarih: 29 Eylül 2010, Çarşamba
Saat: 1900

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi-DESEM, D.E.Ü. Rektörlük Binası, Cumhuriyet Bulvarı, No: 144, Alsancak, İZMİR.

Tel.: +902324222946
Tanıtım epostasından alınmıştır.
29 Eylül 2010, Çarşamba, saat 19.00’da başlayacak olan seminer dizisi içindeki ilk konuşma Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Ergün LAFLI tarafından «Smyrna’nın Soylu Yurttaşları ve Yaşantıları: İzmir Müzeleri Yüzük Taşları Kolleksiyonu» başlığı ile sunulacak. Konuşmada 2010 yılında İzmir Müzelerinde gerçekleştirilen çalışmada belgelenen, ağırlıklı olarak Erken Roma dönemine tarihlenen 130’dan fazla yüzük taşı örneği tanıtılacaktır. Çoğu İzmir ve çevresinden toplanan bu eserler Roma dönemi için önemli ve güzide bir eser grubunu teşkil etmektedir. Eserlerde o dönemin soyluların yaşantılarına ilişkin birçok anlamlar gizlidir. Bu seminerler ücretsiz olup, herkese açıktır. Konuşma süresi yaklaşık 60 dakikadır.

Hiç yorum yok: