Sosyal medya paylaşımları

10 Ekim 2010

Dülük (Gaziantep) Paleolitik Çağ Buluntuları [Yüksek Lisans Tezi]

Dikkat: Bu yazının bütün bölümleri henüz eklenmedi. 


GİRİŞ

1. YÖNTEM: TAŞ ALET YAPIMIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1.1. Taş alet yapım teknik ve yöntemleri
1.1.1. Vurgaç çeşitleri
1.1.2. Taş alet üretim teknikleri
1.1.3. Yongalama yöntemleri
1.1.4. Yongalama, biçimlendirme ve débitage

1.2. Yongaların temel özellikleri
1.2.1. Yonganın unsurları
1.2.2. Yonganın bölümleri
1.2.3. Yongaların kırılma biçimleri

1.3. Düzelti

2. ANADOLU VE ÇEVRESİNDE ALT VE ORTA PALEOLİTİK DÖNEMLER2.1. Anadolu ve Trakya
2.1.1. Kaletepe Deresi 3 ve Göllüdağ
2.1.2. Dursunlu
2.1.3. Karain Mağarası
2.1.4. Yarımburgaz Mağarası ve Marmara Bölgesi
2.1.5. Gaziantep ve Çevresinde Paleolitik Çağ
2.1.5.1. Nizip yüzey araştırması
2.1.5.2. Sakçagözü yüzey araştırması
2.1.5.3. Güneydoğu Anadolu’daki diğer araştırmalar

2.2. Suriye ve Lübnan
2.2.1. Fırat havzası
2.2.2. Nahr el Kebir havzası
2.2.3. El Kowm havzası
2.2.4. Suriye’deki diğer araştırmalar
2.2.5. Lübnan

2.3. Irak ve İran
2.3.1. Irak
2.3.2. İran

2.4. Kafkasya
2.4.1. Ermenistan
2.4.2. Gürcistan
2.4.3. Azerbaycan, Azykh Mağarası

3. DÜLÜK'TE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ PALEOLİTİK ÇAĞ ARAŞTIRMALARI

4. DÜLÜK BULUNTULARININ ANALİZİ İÇİN KULLANILAN YÖNTEM
4.1. No. (numara)
4.2. Toplama
4.3. Dönem
4.4. Hammadde
4.5. Tip
4.6. Alet tipi
4.7. Ölçüler
4.8. Kırık
4.9. Renkler
4.10. Aşınma
4.11. Korteks
4.12. Korteks Yeri
4.13. Topuk
4.14. Topuk açısı
4.15. Çıkarımlar
4.16. Düzeltiler
4.17. Düzelti açısı
4.18. Düzelti yeri
4.19. Notlar

5. DÜLÜK BULUNTULARI

5.1. Dülük: Buluntu Yerinin Konumu ve Durumu

5.2. İstanbul Koleksiyonundaki Dülük Buluntuları
5.2.1. Dönemler
5.2.2. Hammaddeler
5.2.3. Aşınma durumları
5.2.4. Genel tipoloji
5.2.5. Yongalar
5.2.6. Çekirdekler
5.2.7. Yonga aletler
5.2.8. İri aletler
5.2.9. Levallois ürünler
5.2.10. Diğer buluntular

5.3. Yonga ve Yonga Aletlerle İlgili Genel Değerlendirme
5.3.1. Çıkarımlar
5.3.2. Korteks
5.3.3. Topuklar
5.3.4. Uzun yongalar

SONUÇLAR

KAYNAKÇA

Hiç yorum yok: