Sosyal medya paylaşımları

08 Mayıs 2011

Arkeolojide Bölgesel Çalışmalar Sempozyumu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Sempozyum Serisi IV
Arkeolojide Bölgesel Çalışmalar Sempozyumu

Tarih: 12-13 Mayıs 2011

Yer: ODTÜ KKM D Salonu, Ankara

Sempozyum Programı

12 Mayıs 2011/ 12 May 2011
9:30-10:30 Açılış Konuşmaları / Opening Speeches
Doç. Dr. Burcu Erciyas (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı)/ (Middle East Technical University Settlement Archaeology Program)
Dr. Lutgarde Vandeput (Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Başkanı)/ (Director of British Institute of Archaeology at Ankara)
Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker
Prof. Dr. John Bintliff (Leiden Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)/ (Leiden University, Faculty of Archaeology)

10:30-10:50 Berkay Dinçer
The Paleolithic of Kocasu Basin (Northwest Anatolia)
Kocasu Havzası Paleolitiği (Kuzeybatı Anadolu)

10:50-11.10 Bahattin Çelik (Harran Üniversitesi)
The New Pre-Pottery Neolithic Settlements in Southest of Turkey
Güneydoğu Anadolu'da Yeni Çanak Çömleksiz Neolitik Yerleşimler

11:25-11:45 Fulya Dedeoğlu (Ege Üniversitesi)
Settlement Patterns of Upper Menderes Basin from Neolithic to Early Bronze Age
Neolitik Dönemden Erken Tunç Çağ Sonuna Kadar Yukarı Menderes Havzası Yerleşim Düzenleri

11:45-12:05  Belgin Aksoy (Uludağ Üniversitesi)
Catchment Basins and Population Dynamics as Living Area: An Evaluation on Bursa Case Study
Yaşama Alanı Olarak Havzalar ve Nüfus Dinamiği: Bursa Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme
12:05-12:30 Tartışma/ Discussion

14:00-14:20 Michele Massa (University College London)
Of Climate Changes and Territorial Control: Settlement Dynamics in the Early Bronze Age of West and Central Anatolia
İklim Değişiklikleri ve Bölgesel Kontrol Hakkında: Batı ve Orta Anadolu Erken Tunç Çağında Yerleşim Dinamikleri

14:20-14:40 Elif Koparal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Settlement Patterns in Klazomenian Khora from Early Iron Age to Roman Period
Klazomenai Khorasında Erken Demir Çağından Roma Dönemi'ne Kadar Yerleşim Düzenleri

14:40-15:00 Ahmet Mörel (Mersin Üniversitesi)
Dağlık Kilikia Bölgesinde (Olba Territoriumu) Özköy Kırsal Yerleşimi: Tarımsal Organizasyon ve Yerleşim Düzenlemesi
The Rural Settlement of Özköy in Rough Cilicia: Agricultural Organization and Regional Settlement Patterns

15:15-15:35 Eser Deniz Oğuz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) / Volkan Demirciler (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
The  Rural Settlement Pattern and Agricultural Terraces of Rhodian Peraea During Classical and Hellenistic Periods
Bozburun Yarımadası'nda Klasik ve Helenistik Dönem Kırsal Yerleşim Düzeni ve Tarım Terasları
15:35-16:00 Tartışma / Discussion

Kokteyl (KKM Fuaye) / Cultural Convention Center Foyer

13Mayıs 2011

10:00-10:20 Marek Baranski (The Çatalhöyük Research Project: Team Poznan-Poland)
New Insights into the History of the Late Neolithic Çatalhöyük. The Technical and Structural Aspects of the Mound and Building Construction
Çatalhöyük Geç Neolitik Dönemi için Yeni Anlayışlar. Höyük ve Yapı İnşası Konusunda Teknik ve Yapısal Görüşler

10:20-10:40 Ali Umut Türkcan (Anadolu Üniversitesi)
Survey on Kanlıtaş Mound and Its Environ
Kanlıtaş Höyüğü ve Çevresi Yüzey Araştırması

10:40-11:00 Fahri Dikkaya (Bilkent Üniversitesi)
Altınova of Harput: Settlement Patterns and Interactions
Harput Altınova: Yerleşim Düzeni ve Etkileşim

11:15-11:35 Aslı Cumalıoğlu, Gülseren Kan Şahin, Sami Patacı (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Contribution of Excavations at Hadrianoupolis to the Regional Studies of Paphlagonia
Hadrianoupolis Kazılarının Paphlagonia Bölgesel Çalışmalarına Katkısı  
11:35-12:00 Tartışma / Discussion
13:30-13:50 Coşku Türkmenoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Chiliocomum: the "Plain of a Thousand Villages" Examining the Rural Settlements in North West of Amasya During the Hellenistic and the Roman Periods
Chiliocomum: "Bin Köylü Ova" Amasya'nın Kuzey Batısında Helenistik ve Roma Dönemi Yerleşim Düzeninde Meydana Gelen Değişiklikler

13:50-14:10 Yasemin Özarslan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
A GIS-based Landscape Analysis of Iron Age Cultic Sites in the Highlands of Phrygia
Dağlık Frigya Bölgesi Demir Çağı Kült Alanlarının CBS Tabanlı Peyzaj Analizi
14:10-14:30 Tartışma / DiscussionHiç yorum yok: