Sosyal medya paylaşımları

27 Ocak 2012

Güvercinkayası: Prehistorik Kültür Mirası Alan Yönetimi ve Yönetim Planlarının Hazırlanması

ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları, “Arkeolojik Miras ve Alan Yönetimi” seminer programını

Güvercinkayası: Prehistorik Kültür Mirası Alan Yönetimi ve Yönetim Planlarının Hazırlanması

Konuşmacı: Abdullah Hacar


Tarih: 31 Ocak 2012, Salı

Saat: 1830

Yer: ÇEKÜL Evi Ekrem Tur Sokak No:8 Beyoğlu, İstanbul


Özet: Tez çalışmasında; Orta Kalkolitik Çağ’a (M.Ö. 5200-4750) tarihlenen Güvercinkayası Yerleşmesi’nin çevresindeki kültür öğeleriyle birlikte sürdürülebilir bir şekilde korunmasını sağlayacak Arkeolojik Miras Yönetim Planı’nın hazırlanması amaçlanmış. Türkiye’de gerek arkeolojik alanların yoğunluğu, gerekse sosyolojik ve ekonomik farklılıklar, ülkemize özgü yeni ilkelerin hazırlanmasını zorunlu kılmakta. Çalışmada bu amaçla, arkeolojik yerleşmelerin alan yönetimi ve yönetim planlarının hazırlanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ile literatür incelenmiş.

Seminerde, kültür mirası yönetiminin uluslararası düzeyde kabul görmüş kuramsal tanımları ve uygulama örnekleri üzerinde durulduktan sonra, Güvercinkayası’nın çevresindeki kültür varlıkları ve sosyal doku ile birlikte sürdürülebilir korunmasını amaçlayan “Güvercinkayası Yönetim Planı” anlatılacak.

Abdullah Hacar; 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Lisans Programı ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bilim Dalı Lisans (Çift Anadal) Programı’ndan mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede Prehistorya Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde doktora programına devam etmekte olan Abdullah Hacar, aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmakta.

Yer sınırlı olduğundan seminer için telefon ya da e-posta ile önceden katılım durumunuzu bildirmesi gerekiyor.

0 212 2496464 / seminer @ cekulvakfi.org.tr /

*Kullanılan görsel ve metin haber aktarmak amacıyla ÇEKÜL'ün Facebook sayfasından alınmıştır.

Hiç yorum yok: