Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  12 Şubat 2012

  Boğaziçi ve Bizans toplumu

  Alman Arkeoloji Enstitüsü konferansları
  Landshaft als Bühne. Der Bosporus und die byzantinishe Gesellshaft
  Boğaziçi ve Bizans toplumu

  Konuşmacı: Hansgerd Hellenkemper (Köln/İstanbul)

  Tarih: 16 Şubat 2012
  Saat: 1800

  Yer: Alman Arkeoloji Enstitüsü, Gümüşsuyu, İstanbul

  *Kullanılan görsel Konstantinopol'un 1422'de çizilmiş krokisidir.

  Hiç yorum yok: