Sosyal medya paylaşımları

28 Mart 2012

Anadolu Medeniyetlerinde Hafıza Alanları İnşa Etmek

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
ANAMED Bursiyerlerinin Mini-Sempozyumları:

Anadolu Medeniyetlerinde Hafıza Alanları İnşa Etmek

Oturum Başkanı: Michael Featherstone (CNRS Paris / DAI İstanbul)

Tarih: 30 Mart 2012, Cuma

Saat: 15:00

Yer: Koç Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Merkezi, İstiklal Caddesi No. 181, Merkez-Han, Beyoğlu-İstanbul

Bildiriler:

Astrid Lindenlauf:

Risen from Ruins: The Rebuilding of Athens and Miletos in the 5th Century BC. / Kalıntılardan Yükselenler: MÖ. 5. Yüzyılda Atina ve Milet'in Yeniden İnşası

Ann M. Morgan:

Promoting Pedigree:Elite Competition in the Ancestor Clauses from Aphrodisias / Kökeni Yüceltmek: Afrodisias Soy Hükümlerinde Elit RekabetiLivia Bevilacqua:

Memory as Celebrationn? Figural "Spolia" on Byzantine City Gates / Tören Olarak Bellek? Bizans Kent Kapılarındaki Figürlü "Spolia"

Maria Xenaki:

Time to Remember and Time to Forget: Memory and Oblivian of a 9th-Century Church in Cappadocia / Hatırlama ve Unutma Zamanı: Kapadokya'da bir 9. Yüzyıl Kilisesinin Hatırası ve Unutuluşu

Tera Lee Hedric:

Jesus, Remember Me: Textiles and Prayer in the Late Byzantine Liturgy / İsa, Unutma Beni: Son Dönem Bizans Ayinlerinde Tekstil ve Ritüeller


*Sunumlar İngilizce olacaktır. Konuşmalardan önce Türkçe özetler temin edilebilecektir.

Hiç yorum yok: