Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  28 Mart 2012

  Anadolu Medeniyetlerinde Hafıza Alanları İnşa Etmek

  Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
  ANAMED Bursiyerlerinin Mini-Sempozyumları:

  Anadolu Medeniyetlerinde Hafıza Alanları İnşa Etmek

  Oturum Başkanı: Michael Featherstone (CNRS Paris / DAI İstanbul)

  Tarih: 30 Mart 2012, Cuma

  Saat: 15:00

  Yer: Koç Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Merkezi, İstiklal Caddesi No. 181, Merkez-Han, Beyoğlu-İstanbul

  Bildiriler:

  Astrid Lindenlauf:

  Risen from Ruins: The Rebuilding of Athens and Miletos in the 5th Century BC. / Kalıntılardan Yükselenler: MÖ. 5. Yüzyılda Atina ve Milet'in Yeniden İnşası

  Ann M. Morgan:

  Promoting Pedigree:Elite Competition in the Ancestor Clauses from Aphrodisias / Kökeni Yüceltmek: Afrodisias Soy Hükümlerinde Elit Rekabeti  Livia Bevilacqua:

  Memory as Celebrationn? Figural "Spolia" on Byzantine City Gates / Tören Olarak Bellek? Bizans Kent Kapılarındaki Figürlü "Spolia"

  Maria Xenaki:

  Time to Remember and Time to Forget: Memory and Oblivian of a 9th-Century Church in Cappadocia / Hatırlama ve Unutma Zamanı: Kapadokya'da bir 9. Yüzyıl Kilisesinin Hatırası ve Unutuluşu

  Tera Lee Hedric:

  Jesus, Remember Me: Textiles and Prayer in the Late Byzantine Liturgy / İsa, Unutma Beni: Son Dönem Bizans Ayinlerinde Tekstil ve Ritüeller


  *Sunumlar İngilizce olacaktır. Konuşmalardan önce Türkçe özetler temin edilebilecektir.

  Hiç yorum yok: