Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  17 Nisan 2012

  Türkiye'de Kültürel Mirasta Alan Yönetimi ve Özelleştirme / Site Management and Privatization in Cultural Heritage in Turkey

  Türkiye'de Kültürel Mirasta Alan Yönetimi ve Özelleştirme / 
  Site Management and Privatization in Cultural Heritage in Turkey

  Tarih: 20 Nisan 2012, Cuma

  Saat: 10:00-18:00

  Yer: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Merkez Han, Oditoryum), İstikal Caddesi No: 181, Taksim, İstanbul

  PROGRAM:

  10:00-10:30

  Açılış Konuşmaları/Opening Remarks

  Scott Redford Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü/Director of Research Center for Anatolian Civilizations of Koç University

  Ken Lustbader, JM Kaplan Vakfı, Tarihi Koruma Programı Uzmanı, New York/ Ken Lustbader, JM Kaplan Fund, Historic Preservation Program Specialist, New York


  10:30-12:30 Sabah Oturumu/Morning Session

  Oturum Başkanı: Gül Pulhan, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Koç Üniversitesi/Dept. of Archaeology and History of Art, Koç University


  Özgür Özaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müsteşar/Minister of Culture and Tourism, Deputy
  ‘Kültür ve Turizimde Güncel Bakış Açıları /Current Approaches in Heritage and Tourism,’

  Aylin Orbaşlı Doç. Dr., Oxford Brooks Üniversitesi/Assoc. Prof., Oxford Brooks Univ.

  ‘İki Yönetim Planı Hikayesi: Çatalhöyük ve Ani/The Tale of Two Management Plans: Catalhoyuk and Ani,’

  Gaetano Palumbo, Dünya Anıtlar Fonu Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya Programları Direktörü/World Monuments Fund Program Director North Africa, the Middle East and Central Asia
  ‘Özelleştirme İçin Bir Eleştiri/A Critique of Privatization’  Öğleden Sonra Oturumu/Afternoon Session 14:00-18:30

  Oturum Başkanı: Gül Pulhan, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Koç Üniversitesi/Dept. of Archaeology and History of Art, Koç University


  14:00-16:00

  Panel: Türkiye’de Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi: İdeallar ve Gerçekler
  Management of Cultural Heritage Sites in Turkey: Ideals and Realities

  Neşe Akdoğan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Uzman/General Directorate of Cultural Heritage and Museums, specialist

  Yüksel Dinçer, Galatasaray Üniv., Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı/Galatasaray Univ., President of the Nevşehir Cultural Assets Conservation Board

  Yaşagül Ekinci, Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi/Bergama Municipality UNESCO World Heritage and Site Management Unit

  Neriman Şahin Güçhan, ODTÜ, Kommagene-Nemrud Projesi /METU, Commagene-Nemrud Project

  Sabina Ladstäetter, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları Başkanı/Austrian Archaeological Institute Director of Ephesus Excavations  16:30-18:30

  Panel: Türkiye’de Kültürel Mirasta Özelleştirme Girişimleri/Privatization Initiatives in Cultural Heritage in Turkey

  İsmail Karamut, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Müdürü/ Istanbul Archaeological Museums Former Director

  Köyüm Özyüksel Önal, TÜRSAB İstanbul Arkeoloji Müzeleri Gelişim Projesi Genel Koordinatörü/TÜRSAB İstanbul Archaeological Museums Development Project General Coordinator

  Murat Usta, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM Genel Müdürü/Ministry of Culture and Tourism, DÖSİMM General Manager

  Barış Üstünkaya, Bilkent Kültür Girişimi Genel Müdür Yardımcısı/BKG Deputy General Manager

  Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü/ Vehbi Koç Foundation General Manager


  Sempozyum genel katılıma açıktır / İngilizce-Türkçe simultane çeviri olacaktır
  The symposium is open to the public / Simultaneous English-Turkish translation will be provided  Hiç yorum yok: