Sosyal medya paylaşımları

17 Nisan 2012

Türkiye'de Kültürel Mirasta Alan Yönetimi ve Özelleştirme / Site Management and Privatization in Cultural Heritage in Turkey

Türkiye'de Kültürel Mirasta Alan Yönetimi ve Özelleştirme / 
Site Management and Privatization in Cultural Heritage in Turkey

Tarih: 20 Nisan 2012, Cuma

Saat: 10:00-18:00

Yer: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Merkez Han, Oditoryum), İstikal Caddesi No: 181, Taksim, İstanbul

PROGRAM:

10:00-10:30

Açılış Konuşmaları/Opening Remarks

Scott Redford Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü/Director of Research Center for Anatolian Civilizations of Koç University

Ken Lustbader, JM Kaplan Vakfı, Tarihi Koruma Programı Uzmanı, New York/ Ken Lustbader, JM Kaplan Fund, Historic Preservation Program Specialist, New York


10:30-12:30 Sabah Oturumu/Morning Session

Oturum Başkanı: Gül Pulhan, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Koç Üniversitesi/Dept. of Archaeology and History of Art, Koç University


Özgür Özaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müsteşar/Minister of Culture and Tourism, Deputy
‘Kültür ve Turizimde Güncel Bakış Açıları /Current Approaches in Heritage and Tourism,’

Aylin Orbaşlı Doç. Dr., Oxford Brooks Üniversitesi/Assoc. Prof., Oxford Brooks Univ.

‘İki Yönetim Planı Hikayesi: Çatalhöyük ve Ani/The Tale of Two Management Plans: Catalhoyuk and Ani,’

Gaetano Palumbo, Dünya Anıtlar Fonu Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya Programları Direktörü/World Monuments Fund Program Director North Africa, the Middle East and Central Asia
‘Özelleştirme İçin Bir Eleştiri/A Critique of Privatization’Öğleden Sonra Oturumu/Afternoon Session 14:00-18:30

Oturum Başkanı: Gül Pulhan, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Koç Üniversitesi/Dept. of Archaeology and History of Art, Koç University


14:00-16:00

Panel: Türkiye’de Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi: İdeallar ve Gerçekler
Management of Cultural Heritage Sites in Turkey: Ideals and Realities

Neşe Akdoğan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Uzman/General Directorate of Cultural Heritage and Museums, specialist

Yüksel Dinçer, Galatasaray Üniv., Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı/Galatasaray Univ., President of the Nevşehir Cultural Assets Conservation Board

Yaşagül Ekinci, Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi/Bergama Municipality UNESCO World Heritage and Site Management Unit

Neriman Şahin Güçhan, ODTÜ, Kommagene-Nemrud Projesi /METU, Commagene-Nemrud Project

Sabina Ladstäetter, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes Kazıları Başkanı/Austrian Archaeological Institute Director of Ephesus Excavations16:30-18:30

Panel: Türkiye’de Kültürel Mirasta Özelleştirme Girişimleri/Privatization Initiatives in Cultural Heritage in Turkey

İsmail Karamut, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Müdürü/ Istanbul Archaeological Museums Former Director

Köyüm Özyüksel Önal, TÜRSAB İstanbul Arkeoloji Müzeleri Gelişim Projesi Genel Koordinatörü/TÜRSAB İstanbul Archaeological Museums Development Project General Coordinator

Murat Usta, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM Genel Müdürü/Ministry of Culture and Tourism, DÖSİMM General Manager

Barış Üstünkaya, Bilkent Kültür Girişimi Genel Müdür Yardımcısı/BKG Deputy General Manager

Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü/ Vehbi Koç Foundation General Manager


Sempozyum genel katılıma açıktır / İngilizce-Türkçe simultane çeviri olacaktır
The symposium is open to the public / Simultaneous English-Turkish translation will be providedHiç yorum yok: