Sosyal medya paylaşımları

Berkay Dinçer hakkında

Berkay Dinçer, asıl ilgi alanı Paleolitik Çağ arkeolojisi olan bir arkeologtur.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı'ndan lisans, 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden "Dülük (Gaziantep) Paleolitik Çağ Buluntuları" başlıklı tezi ile yüksek lisans diploması almıştır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden önlisans diplomasına sahiptir.

1999'dan beri Türkiye ve yurtdışında çeşitli arkeolojik kazılara ve yüzey araştırmalarına katılmaktadır. 2001 yılında PaleoBerkay Arkeoloji Sitesi'ni kurmuştur.

2011 yılından itibaren Ardahan Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisidir.
http://ardahan.academia.edu/BerkayDincer/

2000-2011 Bütün yayınları tek bir dosyada indir. / Download all publications in one file. 

Download: Dülük Paleolitik Çağ Buluntuları (yüksek lisans tezi)


• Articles/Makeleler

• 2012 
Dinçer, B., Y. Ozar, Y. G. Çakan, M. Özbaşaran, 2012
"Yarımburgaz Mağarası'nın 'Muhteşem' Yok Oluşu: Film Sektörü ve Arkeolojik Tahribat", Cumhuriyet Bilim Teknoloji 1302: 18-19.

• 2011

Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, S. Balcı, K. Erturaç, M. Grenet, 2011
"Göllü Dağ Survey 2010", Anatolia Antiqua XIX: 259-278.

Dinçer, B., A. U. Türkcan, 2011
"Frigya'da İlk İnsanın İzleri: Kuzfındık Vadisi Paleolitik Dönem Bulguları (Eskişehir)", Arkeoloji ve Sanat 137: 45-52.

• 2010

Dinçer, B., 2010
"Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2008-2009 Tarihöncesi Buluntuları”, Arkeoloji ve Sanat 134: 1-16.

Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, Y. Çakan, 2010
"Göllüdağ Survey 2009", Anatolia Antiqua XVIII: 191-202.

• 2009

Kuhn, S., N. Balkan-Atlı, B. Dinçer, 2009
"2008 Excavations at Kaletepe Deresi 3", Anatolia Antiqua XVII: 291-299.

Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Astruc, N. Kayacan, B. Dinçer, G. Çakan, 2009
"Göllü Dağ 2008 Survey", Anatolia Antiqua XVII: 301-315.

Balkan-Atlı, N., N. Kayacan, B. Dinçer, Y. Çakan, L. Astruc, 2009
"Niğde ve Aksaray İlleri Yüzey Araştırması (Göllüdağ Obsidiyen Araştırmaları) 2007", 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı: 329-346.

Şahin, M., B. Dinçer, T. Zimmermann, 2009
"Neue Fundlätze des Älteren Paläolithikums bei Bursa in Nordwestanatolien (Türkei)", Archäologisches Korrespondenzblatt 2009/2: 153-162.

• 2008

Balkan-Atlı, N., S. Kuhn, L. Austruc, G. Çakan, B. Dinçer, N. Kayacan, 2008
"Göllüdağ 2007 Survey", Anatolia Antiqua XVI: 293-312.

Dinçer, B., 2008
"İnsanın Evrimi", İnsan Evrimine Yolculuk, V. Yiğit, Evrim Yayınevi, İstanbul: 47-62.

• 2007
   
Dinçer, B., 2007
"Anadolu'da İnsanın İlk Zamanları; Kaletepe", Atlas 169: 62-70.

Baykara, İ., B. Dinçer, 2007
"İnsanın Evriminde Taş Aletler", Jeoloji Mühendisleri Odası Bülteni 2007/2: 82-86.

Dinçer, B., L. Slimak, 2007
"The Paleolithic of Turkish Thrace: Synthesis and Recent Results", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 49-61.

Slimak, L., B. Dinçer, 2007
"Kaletepe Deresi 3. Orta Anadolu'da Tabakalanma Veren Bir İlk Paleolitik Çağ Yerleşmesi", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 33- 47.

Slimak, L., S. L. Kuhn, N. Balkan-Atlı, D. Binder, M. Grenet, B. Dinçer, 2007
"Kaletepe Deresi 3: de l'Acheulleen au Mousterien en Anatolie centrale", Anatolia Antiqua XV: 257-273.

Dinçer, B., L. Slimak, 2007
"Trakya'nın Paleolitik Çağ Kültürleri", Arkeoloji ve Sanat 124: 1-12.

• 2006

Slimak, L., S. L. Kuhn, N. Balkan-Atlı, D. Binder, B. Dinçer, 2006
"KD3, recherches sur les premiers peuplements d’Anatolie, la campagne 2005", Anatolia Antiqua XIV: 179-187.

• 2005

Slimak, L., N. Balkan-Atlı, D. Binder, B. Dinçer, 2005
"Installations Paleolithiques en Cappadoce. Etat des connaissances de cinq années de recherche sur les premiers peuplements humains en Anatolie centrale", Anatolia Antiqua XIII: 287-294.

Slimak, L., B. Dinçer, N. Balkan-Atlı, 2005
"Anadolu'da En Eski İnsan İzleri", Cumhuriyet Bilim Teknik 978: 6-7.

Başlar, M., B. Dinçer, 2005
"Kültür Varlıklarının Korunmasında Yerel İnisiyatifin Önemi", Nilüfer'de Yerel Gündem 4: 24-25.

• 2004

Dinçer, B., 2004
"Türkiye'nin Tarihöncesinden Bir Kesit", Bilim ve Gelecek 5: 10-12.
   
• 2003

Dinçer, B., 2003
"Neandertal İnsanıyla Bir İlişkimiz Var Mıydı?", Hürriyet Bilim 71: 18-19. Dinçer, B., 2003
"Türk Arkeolojisinin Bir Yılı: 2002", Bilim ve Ütopya 109: 10-11.

• 2002

Dinçer, B., 2002
"Yatak (Karansıllı) Paleolitik Çağ Buluntuları", Toplumsal Tarih 101: 68-69.

Dinçer, B., 2002
"Kültür Tarihinde Kuşlar", İbibik 3: 18-21.

• 2001

Dinçer, B., 2001
"İnsanın Biyokültürel Evrimi", Çapa-Mala 4: 4-9.

Dinçer, B., 2001
"Trakya'da Yeni Bulunan Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak", Bilim ve Ütopya 81: 72-77.

Dinçer, B., 2001
"Tekirdağ'da Yeni Bir Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak", Çapa-Mala 3: 14- 17.

•2000
Dinçer, B., 2000
"Türkiye Prehistoryasının İki İlgilenilmemiş Alanı", Çapa-Mala 2: 6-8.

• Presentations/Sunumlar

Dinçer, B., L. Slimak, S. Kuhn, 2012
“Anatolia on the route for early dispersals? The Lower and Middle Paleolithic record of Turkey”, International Symposium; Human Evolution in the Southern Balkans, Tübingen, Germany, 06-08 December 2012. 

Çakan, Y. G., Y. Ozar, B. Dinçer, 2012

“Filmlerde Yarımburgaz Mağarası’nın Tahribat Süreci”, 1. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, İstanbul, 29-30 Kasım-1 Aralık 2012.

Kuhn, S., N. Balkan-Atlı, K. Erturaç, B. Dinçer and L. Astruc, 2012
"The Paleolithic settlement of Central Anatolia: recent results from Golludag", Paleoanthropology Society 2012 Annual Meeting, Memphis, Tennessee, ABD.

Dinçer, B., 2012
"Osmanlı'dan Günümüze Arkeoloji, Siyaset ve Yasalar", 1. Ankara Arkeoloji Günleri (Hacettepe Üniversitesi), 25-27 Nisan 2012, Ankara.

Dinçer, B., 2012
"Biyokültürel Evrim: İlk İnsanlar ve Aletleri", Evrim Çalıştayı (Nesin Matematik Köyü, Şirince), 20-22 Nisan 2012, İzmir.

Dinçer, B., 2011
"Kocasu Havzası Paleolitiği (Kuzeybatı Anadolu) / The Paleolithic of Kocasu Basin (NW Anatolia)", Arkeolojide Bölgesel Çalışmalar — Regional Studies in Archaeology (ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü Sempozyum Serisi 4), 12-13 Mayıs 2011, Ankara. [Özeti yayınlandı]

Dinçer, B., 2010
"Güney Marmara ve Trakya Paleolitiği Üzerine Yeni Gözlemler", Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Eskişehir (11 Ekim 2010).

Dinçer, B., 2008
"Kuzeybatı Türkiye'de Orta Paleolitik Çağ'la İlgili Yeni Keşifler", III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara (27-29 Ekim 2008). [Özeti yayınlandı]

Slimak, L., S. L. Kuhn, N. Balkan-Atlı, B. Dinçer, D. Mouralis, C. Tryon, C. Kuzucuoğlu, H. Roche, D. Binder, M. Grenet, H. Bou, B. Gratuze, 2008
"Kaletepe Deresi 3, Un Out of Africa anatolien?", MMSH, Université Aix- Provence, seminer du master, Marsilya-Fransa (29 Mayıs 2008).

Dinçer, B., 2007
"Trakya'nın En Eski Kültürleri", 1. Bursa Gençlik Buluşması, Bursa (29 Nisan 2007).

Kıyak, N., T. Canel, B. Dinçer, 2005
"Application of Thermoluminescence Techniques on Dating of Archaeological Materials", 35th International Symposium on Archaeometry, Pekin-Çin (10- 15 Mayıs 2005). [Özeti yayınlandı]

B. Dinçer, T. Canel, N. G. Kiyak, 2005
"Age Determination of Archaeological Materials by Luminescence Techniques", EMAC'05 European Meeting on Ancient Ceramics, Lyon-Fransa (26-29 Ekim 2005).

T. Canel, N. G. Kıyak, B. Dinçer, 2005
"Dating of heated quartz samples using the generalized single aliquot regenereative dose protocol", 11th International Conference and Electron Spin Resonance Dating, Köln-Almanya (24-29 Haziran 2005).

• Poster

Ozar, Y., Y. G. Çakan, B. Dinçer, 2012
"Yarımburgaz Mağarası: Filmlerle Belgelenen Tahribat", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 12. Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı, İstanbul (2-4 Mayıs 2012).

Erturaç, K., L. Astruc, N. Balkan-Atlı, S. Kuhn, S. Balcı, B. Dinçer, M. Grenet, N. Kayacan, C. Kuzucuoğlu, D. Mouralis, 2011
"A GIS for the Göllü Dağ; Human exploitation and diffusion of Central Anatolian Obsidians", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 11. Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı, İstanbul (2-4 Mayıs 2011).

 •Arazi Çalışmaları

2007-2012 Göllüdağ (Niğde) Yüzey Araştırması –Niğde (Nur Balkan-Atlı) ekip üyesi, 6 yılda toplam 27 hafta
2012 Üçağızlı Mağarası –Hatay (Erksin Güleç), ziyaretçi, 1 hafta
2009-2011 Bursa İli ve Çevresi Yüzey Araştırması –Bursa (Mustafa Şahin) ekip üyesi, 3 yılda 6 hafta
2007-2009, 2011 Grotte Mandrin Kazısı (Orta Paleolitik) –Malataverne-Fransa (Ludovic Slimak) ekip üyesi, 3 yılda toplam 14 hafta
2010 PNG LNG Arkeolojik Kurtarma Kazıları (7 farklı buluntu yeri, Hiri Ticareti dönemi) –Port Moresby-Papua Yeni Gine, kazı başkanı (site director), 12 hafta
2009 Grand Abri aux Puces Kazısı (Orta Paleolitik) –Vaucluse-Fransa (Ludovic Slimak) ekip üyesi, 3 hafta
2009 Karain Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) –Antalya (Işın Yalçınkaya) ziyaretçi, 1 hafta
2009 Breitenbach Kazısı (Üst Paleolitik) –Gera-Almanya (Olaf Jöris) ziyaretçi, 1 hafta
2008 Kaletepe Deresi 3 Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) –Niğde (Steve Kuhn) ekip üyesi, 6 hafta
2002-2006 Kaletepe Kazısı (Alt/Orta Paleolitik) –Niğde (Nur Balkan-Atlı, Ludovic Slimak) ekip üyesi, 5 yılda toplam 16 hafta
2004-2005 Bursa Arkeolojik Yerleşmeleri Arazi Çalışması –Bursa, arazi sorumlusu, iki yılda toplam 2 hafta
2001-2002 Güvercinkayası Kazısı (Kalkolitik) –Aksaray (Sevil Gülçur) ekip üyesi, 2 yılda toplam 12 hafta
2000 Menteşe Höyük Kazısı (Neolitik) –Bursa (Jacop Roodenberg), ekip üyesi, 4 hafta
1999 Aşağı Pınar Kazısı (Neolitik-Kalkolitik) –Kırklareli (Mehmet Özdoğan), ekip üyesi, 5 hafta

 • Eğitim

1991-1994 İlk ve orta okul: Fevzi Paşa İlköğretim Okulu, Çerkezköy/Tekirdağ
1994-1998 Lise: Tuğlacılar Lisesi, Tekirdağ
1998-2002 Lisans: İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı
2008-2010 Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı [Yatay geçiş] Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (Tez konusu: Dülük [Gaziantep] Paleolitik Çağ Buluntuları)
2011-... Doktora: İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı

• Yabancı Dil

İngilizce ve Fransızca; başlangıç seviyesinde Almanca ve İspanyolca.

 • Burslar/Ödüller
2001 Toplumsal Tarih Vakfı, Gençler Tarih Yazıyor yarışması
2003-2004 Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü yabancı dil bursu.
2008-2009 TÜBİTAK destekli “Bursa İli ve Çevresi Yüzey Araştırması Projesi” bursiyeri.
2010-2011 Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Proje çalışanı