Sosyal medya paylaşımları

31 Ocak 2000

2.3.3. Türkiye'de Üst Paleolitik ve Epi-Paleolitik/Mezolitik Çağlar

Üst Paleolitik Çağ yerleşimleri Güneydoğu Anadolu, Marmara Bölgesi ve Akdeniz sahillerinde yoğundur, orta ve kuzey Anadolu'da birkaç yerleşim saptanmıştır. Bu çağın buluntuları gerek teknoloji gerekse tipoloji açısından Aurignac olarak sınıflandırılmıştır. Avrupa'da görülen ve bu çağa ait bir özellik olan dilgiler ve dilgi çekirdekleri ülkemizde de bulunmaktadır. Aletlerden yaygın olanları yan ve dip kazıyıcılar, deliciler, uçlar ve kalemlerdir [Arsebük 1995:22]. Dünyanın başka yerlerinde bu dönemde görülen bıçaklar ülkemizde yoktur [Arsebük 1998a:74].

Üst Paleolitik Çağ'ın teknolojik olarak devamı olan ve Holosen'le birlikte başlayan Epi-Paleolitik Çağ yerleşimlerine Akdeniz ve Marmara bölgeleriyle batı Karadeniz sahillerinde rastlanılır [Arsebük 1999:46].

Bu makalenin bütün bölümleri 

Hiç yorum yok: