Sosyal medya paylaşımları

31 Ocak 2000

4. Sonuç: Türkiye'de Paleolitik Çağ Arkeolojisinin Durumu

Türkiye'de Pleistosen arkeolojisinin en az ilgilenilen ve buna bağlı olarak da en çok sorunu olan arkeoloji alanı olduğu açıktır. Yapılan araştırmaların yetersiz olduğu ortadadır ve bazı bölgelerde yoğunlaşılması, bazı bölgelerinse hiç araştırılmaması sonucunda ortaya çıkan veriler tamamıyla güvenilmezdir. Tabakalanması yeterince anlaşılmış birkaç buluntu yeri dışında yapılmış gözüken başka bir iş de henüz ortaya çıkmamıştır. Ama yine de belli bir miktar yol alınmıştır. Ancak hiçbir konuda alınan yol insanlık için hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Pleistosen arkeolojisinin, diğer arkeoloji alanlarına göre, önünde çözmesi gereken daha çok sorun ve gitmesi gereken daha çok yol vardır.

Bu makalenin bütün bölümleri 

Hiç yorum yok: