Sosyal medya paylaşımları

09 Ağustos 2005

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 13 (2010)

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 13 (2010) 

İÇİNDEKİLER

Sunu

Ege'de Neolitik Dönem İçinde Görülen Baskı Bezekli Çanak Çömlek ve Doğu Akdeniz'deki Deniz Yolları- Çiler ÇİLİNGİROĞLU.

Afyonkarahisar'da İki Önemli Son Neolitik/ İlk Katkolitik Dönem Yerleşme Yeri: Eyice ve Pani Höyük- Özdemir KOÇAK, Mustafa BİLGİN.

Halaf ve Obeyd Dönemlerinin Toplumsal Örgütlenme Gelişkenliği Açısından Karşılaştırılması ve Tell Kurdu Örneği- Rana ÖZBAL- GERRITSEN.

Seyitömer Höyük Attika Seramikleri- Gökhan COŞKUN.

Korykos'un (Dağlık Kilikia) Hellenistik Dönemi Üzerine Gözlemler- Ercan AŞKIN.

Güneydoğu Trakya'dan MÖ 4. Yüzyıl Ortasına Ait Bir “Savaşçı” Mezarı: Kırklareli, Yündolan C Tümülüsü- İnci DELEMEN, Sedef ÇOKAY-KEPÇE, Zülküf YILMAZ.

İzmir / Smyrna Değirmentepe Tapınağı- Murat KILIÇ, Onur GÜLBAY.

Urfa Çevresindeki Kerpiç Kubbeli Yapıların Arkeolojik Açıdan Değerlendirmesi- Zeynep ERES.

ÖZEL KONU: TRANSKAFKASYA ARKEOLOJİSİ- Antonio SAGONA.

Transkafkasya Arkeolojisinde Geçmiş ve Güncel Yönelimler- Antonio SAGONA.

Alt Paleolitik Çağ'da Ermenistan'da Doğal Çevre ve Hammadde Kaynaklarından Yararlanma- Boris GASPARYAN.

Ağrı Ovası, Ermenistan Kesiminde Neolitik Bir Yerleşim Aknashen-Khatunarkh: 2004-2009 Kazılarının Sonuçları- Ruben S. BADALYAN, Armine A. HARUTYUNYAN, Christine CHATAIGNER, Francoise Le MORT, Jacques-Elie BROCHIER, Adrian BALASESCU, Valentin RADU, Roman HOVSEPYAN.

Batı Azerbeycan'da Neolitik ve Kalkolitik Döneme Ait Yeni Bulgular- Bertille LYONNET, Farhad GULIYEV.

Duzdağı Tuz Madeninde Arkeolojik Çalışmalar (Nahçivan, Azerbeycan)- Catherine MARRO, Veli BAKHSHALIYEV, Séverine SANZ (Nizami ALIYEV'in işbirliğiyle).

Bet Yerah, Aparan III ve Kadnut: Kur-Aras Çekirdek Bölgesi ile Başka Bölgelere Aktarılan Çanak Çömlek Teknolojisiyle İlgili Gözlemler- Mark ISERUS, Raphael GREENBERG, Ruben BADALYAN, Yuval GOREN.

ArAGATS Projesi: Ermenistan Tgashkahovit Ovası'nda 10 Yıldır Sürdürülen Tunç ve Demir Çağı Araştırmaları- Ruben S. BADALYAN, Adam T. SMITH, Lori KHATCHADOURIAN.

Koban Mezarlığı, 9 ve 12 No'lu Mezarlar: Kuzey Kafkasya'da Son Tunç Çağı'ndan İlk Demir Çağı'na Geçiş Süreci- Giorgi BEDIANASHVILI, Catherine BODET.

Orta Transkafkasya Bölgesinin Kültürel Çevresi ve Tbilisi-Mtskheta Bölgesi Araştırmaları- Jessie BIRKETT-REES.

İki Kıta Arasındaki Bağlantı: Gürcistan, Samtavro'da Yeni Dönem Araştırmaları- Antonio SAGONA, Vakhtang NIKOLAISHVILI, Claudia SAGONA, Clifford OGLEBY, Varsha PILBROW, Christopher BRIGGS, Gela GIUNASHVILI, Giorgi MANJEGALADZE.

Bu sayıyı indirmek için: http://paleoberkay.blogspot.com/2011/08/turkiye-bilimler-akademisi-arkeoloji.html

Hiç yorum yok: