Sosyal medya paylaşımları

09 Ağustos 2005

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 12 (2009)

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 12 (2009)

İÇİNDEKİLER
* Sunu
* Gökhan Danışman'ın Anısına- Hadi ÖZBAL
* Prof. Dr. Ufuk ESİN (11 Ekim 1993- 19 Ocak 2008)- Sema BAYKAN
* Balkan Yarımadasının Güney Kesiminde At Yetiştiriciliğinin Başlangıcı Kırklareli (Trakya Türkiye Kesimi)- Kanlıgeçit Atları- Norbert BENECKE
* Ilısü Barajı İnşaat Sahasına Rastlayan Dicle Vadisi'nin Tunç ve Demir Çağları'ndaki Yerleşim Sistemleri ve Kültür Tarihi- A. Tuba ÖKSE, Erkan ATAY, Murat EROĞLU, Yeliz TAN
* Yortan Mezarlığı Hakkında Yeni Gözlemler- Engin AKDENİZ
* Yakın Doğu'da Kalkolitik- Son Tunç Çağı Höyüklerini Niteleyici Toprak Analizlerine Dair Bir Uygulama- John RYAN, Selim KAPUR, Erhan AKÇA
* Kuzey Troas Bölgesi Yüzey Araştırmaları: Perkote ve Palaiperkote'nin Yer Belirlemesine İlişkin Sorular- Nurettin ARSLAN
* Alman Arkeoloji Enstitüleri İstanbul Şubesinin İleriye Yönelik Amaçları ile İlgili Bazı Öngörüler- Felix PIRSON

* ÖZEL KONU: ARKEOLOJİDE KALAY- Ünsal YALÇIN- Hadi ÖZBAL

* Stratejik Önemi Olan Bir Metal: Kalay- Ünsal YALÇIN

* Türkiye'nin Metalojenez Gelişimi: Anadolu'nun İlk Tunç Çağ Kalay Kaynaklarının İrdelenmesi- Hüseyin ÖZTÜRK, Nurullah HANİLÇİ
* Kayseri- Hisarcık'da Yeni Bir Kalay Yatağı: Ön Rapor- Ünsal YALÇIN- Hadi ÖZBAL
* Doğu Anadolu/ Tülintepe'de Kalayın İlk Kullanımına Dair Veriler- Ünsal YALÇIN, H. Gönül YALÇIN
* Yakın Doğu'nun İlk Çağ'larında Stratejik Üretim Kolları ve Kalay: Anadolu Verilerinin Güncellenmesi- K. Aslıhan YENER
* Göltepe Potalarından Yeni Analitik Veriler- Hadi ÖZBAL
* Kurşun İzotop Analizleri ve Göltepe İlk Tunç Çağı Potasındaki Maden Artıklarının Kimyasal Niteliği: ICP- MS kullanımı- Joseph W. Lehner, Aslıhan YENER, James BURTON
* Asur'luların Anadolu ile Olan Kalay Ticareti- Horst KLENGEL
* Hitit Çivi Yazılı Belgeler Işığında Kalayın Önemi- Metin ALPARSLAN, Meltem DOĞAN-ALPARSLAN
* Uluburun Kalay Külçeleri ve Akdeniz'de Son Tunç Çağı'nda Deniz Yoluyla Kalay Ticareti- Cemal PULAK
* Kalay Madeni Olan Dağlar Hakkında Yeni Yaklaşımlar: MÖ 4-1. Binyılda İran Genelinde Kalayın Kullanım ve Dolaşımı- Barbara HELWING
* Batı İran'daki Eski Bir Kalay Madeni, Deh Hosein'in Tanıtımı: Jeoloji, Arkeoloji, Jeokimya ve Kurşun İzotop Verileri- Nima NEZAFATI, Ernst PERNICKA, Morteza MOMENZADEH
* Orta Asya'da Tarihöncesi Kalay Madenciliği- Gerd WEISGERBER


Bu sayıyı indirmek için: http://paleoberkay.blogspot.com/2011/08/turkiye-bilimler-akademisi-arkeoloji.html

Hiç yorum yok: