Sosyal medya paylaşımları

05 Nisan 2007

Çağlar İçinde Antakya

Konuşmacı: Ataman Demir

12 Nisan 2007

Saat: 19:00

Yer: ArkeoPera
Yeniçarşı C. Petek Han No: 16/A Galatasaray-Istanbul

Telefon: 0212-249 92 26.

Hiç yorum yok: