Sosyal medya paylaşımları

18 Mayıs 2007

Anadolu'nun Aktif Tektoniğinin Morfoloji ve Yerleşme Ortamına Yaptığı Etkin Denetim

Prehistorya Anabilim Dalı Toplantıları

Konuşmacı: Prof. Dr. Yücel Yılmaz (Kadir Has Üniversitesi / Yerbilimci)

Tarih: 22 Mayıs 2007

Saat: 16:00

Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı Laboratuarı, Laleli-İstanbul.

Hiç yorum yok: