Sosyal medya paylaşımları

26 Mart 2008

1985–2006 Alanya Kazılarının Öğrettikleri ve Düşündürdükleri

Pera Müzesi Konferansları / Sanat Tarihi Derneği Etkinliği

1985–2006 Alanya Kazılarının Öğrettikleri ve Düşündürdükleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Oluş ARIK

Tarih: 28 Mart 2008, Cuma
Saat: 18:30

Yer: Pera Müzesi Oditoryumu
Meşrutiyet Caddesi No.65 Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul


Aşağıdaki içerik, konferans duyuru epostasından alınmıştır.

Konferansın Özeti:
Arkeolojik nitelikte araştırma ve kazıların Sanat Tarihi araştırmalarının, özelikle Türk Sanatı Tarihi araştırmalarının vazgeçilmez bir boyutu olduğu gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Selçuklu Sanatını algılayıp açıklayabilmek için bu doğrultuda âdetâ bir seferberliğe gerek var! Bu bağlamdaki önemli çabalardan biri Alanya kazılarımızdır. Selçukluların çiniciliğinden, mimarlığına kadar oluşturduğu varlıkların buradaki perişan kalıntılarından kazandığımız ipuçları ve bilgiler bile bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Prof. Dr. Oluş ARIK

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde, Prof. Dr. K. Otto-Dorn'un kurduğu "Sanat Tarihi ve Türk Sanatı Kürsüsü"nün ilk mezunu olarak 1958'de "asistan"lığa atandı.
1962'de Prof.Dr. K.Otto-Dorn nezdinde hazırladığı Anadolu türbeleri hakkındaki teziyle Doktor payesini; 1966'da "Selçuklu Mimari Dekorasyonu" teziyle Doçent, 1971'de "Bitlis Yapılarında Selçuklu Rönesansı" takdim tezi kitabı ile Profesör ünvanlarını kazandı.
1962-65 yıllarında Almanya-Freiburg Üniversitesinde Prof. Dr. J. Kollwitz'in yanında Hıristiyan Arkeolojisi Enstitüsünde; Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'ın Foça kazılarında ve Prof. Dr. K. Otto-Dorn'un Kubadabad kazılarında çalıştı. Peçin, Alanya, Hasankeyf kazılarını yönetti. Moğolistan'da Türk Anıtlarının Belirlenmesi, Kazısı, Koruma ve Restorasyonu projesini başlattı.

O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümünde, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde, Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde dâvetli öğretim üyesi olarak dersler verdi. Sanat Tarihi Bölümü Başkanı; UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı görevlerinde bulundu.

Alman Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesidir. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde "Japon Dili ve Kültürü" Anabilim Dalını kurdu. Türk-İslâm Arkeolojisi merkezi kurulması için çalıştı; başaramadı. Yurt içinde ve dışında çeşitli çalışmaları yayınlanmış; konferanslar vermiş, uluslararası seminer,sempozyum ve kongrelere bildiriler sunmuştur.

Hiç yorum yok: