Sosyal medya paylaşımları

25 Nisan 2008

Kitap Sanatında Mevlana Celaleddin Rumi'nin Eserleri

SANAT TARİHİ DERNEĞİ

Kitap Sanatında Mevlana Celaleddin Rumi'nin Eserleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Zeren Tanındı

Tarih: 29 Nisan 2008, Salı
Saat: 18:30

Yer: Pera Müzesi Oditoryumu
Tepebaşı, Meşrutiyet Caddesi, No. 65 Beyoğlu, İstanbul

Tel: +90212 334 99 00

Aşağıdaki içerik Sanat Tarihi Derneği'nin etkinliği tanıtmak için gönderdiği epostadan alınmıştır. Bkz: Başkalarına ait ürünlerin etik kullanımı

Kitap Sanatında Mevlana Celaleddin Rumi'nin Eserleri
İslam kitap sanatında tezhiplerle donanmış halde süslenen ilk edebiyat eseri Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevisi’nin 1278 tarihli nüshasıdır. Mevlana’nın ve oğlu Sultan Veled’in eserlerinin mevlevi seçkinler tarafından tezhiplerle donanmış örneklerinin hazırlatılması 14.yüzyılda da sürecektir. 15.yüzyılda özellikle Mesnevi’nin tezhipli nüshalarının sanat hamileri Timurlu yöneticiler olacaktır. Bilinen resimli ilk Mesnevi nüshası da Karakoyunlu Türkmenleri döneminde 15.yüzyılın ortasında hazırlanmıştır. Daha sonraki yüzyıllarda Mesnevi’nin ihtişamlı tezhiplerle donanmış örneklerine rastlanmaz, ancak 17.yüzyılın ortalarında Osmanlı hattatı Cevri’nin istinsah ettiği bir grup Mesnevi nüshasının tezhiplerle süslendiği görülür. Osmanlı yönetimindeki Bağdat'ta 16.yüzyılın sonlarına doğru resimlenen kitaplarda özellikle Sevakıb-ı Menakıb’da Mevlana’nın ve çevresinde geçen olayların zengin betimlemeleri vardır.


Prof. Dr. Zeren Tanındı
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi (1965). Aynı Üniversitede doktorasını yaptı (1971). Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde uzman olarak çalıştı (1967-1984). Burada çalıştığı sırada İslam’da Kitap Sanatı: Cilt, tezhip, tasvir konularında yetkinleşti. Bir süre Bursa Müzesi’nde çalıştıktan sonra (1984-86), Uludağ Üniversitesi’ne geçti (1986). Halen bu Üniversite’de Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölümü Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki görevinden başlayarak; El-yazma Eserler Kütüphanesi Şefi, Kültür Bakanlığı, Bursa Kültür Müdürlüğü‘nde Şube Müdürü, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümü Başkanı, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi Senatosu Üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı olarak idari görevler üstlenmiştir.

İslam Sanatında ‘tasvir, tezhip ve cilt’ konusunda yazdığı kitapları, kitap bölümleri, makaleleri, bildirileri, poster sunumları, ulusal ve uluslararası yayınlarda yer almaktadır.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri, juri ve komisyon üyelikleri arasında: Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcılığı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Atama Kriterleri Dosya Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Üyeliği, YÖK Doçentlik Sınavı Jüri Üyelikleri ve Profesörlük atamalarında jüri üyelikleri bulunan Prof. Tanındı, Sanat Tarihi Derneği’nin de üyesidir.

Hiç yorum yok: