Sosyal medya paylaşımları

30 Aralık 2008

Bibliography for Pottery Making

This is the cited references in Pottery Making.

Cooper, E.,
1978, Seramik ve Çömlekçilik, Ö. Bakırer (Çev.), Remzi Kitabevi, Yönelim Dizisi: 2, İstanbul.

Erinç, S.,
1982, Jeomorfoloji – 1, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 2931, İstanbul.

Güner, G.,
1988, Anadolu’da Yaşamakta Olan Çömlekçilik, Ak Yayınları, Kültür Serisi: 16-5, İstanbul.

Kapur, S.,
1984, “Toprak Biliminde X – Işınları Tekniği ve Arkeolojide Kullanım Olanakları”, Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri I (1980), TÜBİTAK Yayınları, No:591, Ankara: 220-230.

Özdoğan, M.,
1997, “Çanak-Çömlek”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt: 1, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul: 380-383.

Hiç yorum yok: