Sosyal medya paylaşımları

24 Ocak 2009

IFEA Tehdit Altında!

Aşağıdaki metin, bir elektronik postadan alınmıştır. Bazı yerlerinde değişiklikler yapıldı.

Berlin Marc Bloch Enstitüsü'nün ardından sıra İstanbul'daki Fransız Anadolu
Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) de mi?

Yabancı ülkelerdeki Fransız araştırmaları tehdit altında!

İstanbul'daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün (IFEA), Türkiye'de
bulunan üç Fransız kültür enstitüsüyle (İstanbul, İzmir, Ankara) birlikte
tek bir çatı bünyesinde birleştirileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu birleşme
gerçekleştiği durumda, bilimsel araştırma alanındaki Türk-Fransız
işbirliğinin 1930'lardan bu yana IFEA'da odaklanan önemli bir cephesi yitip
gidecektir. Zira Anadolu'da kazı yapan Fransız arkeologların, Osmanlı
tarihçilerinin ve günümüz Türkiye'si uzmanlarının önemli bir bölümünün
yolları IFEA'dan geçmiştir. Enstitü'de geçirdikleri süre içinde bu kişiler
Türkçeyi öğrenme ve geliştirme, alanda yaptıkları araştırmalarını
derinleştirme, belgeler üzerinde çalışma fırsatını bulmuşlardır. IFEA,
araştırma alanındaki bilimlerin evrimine katılmayı mümkün kılan bir platform
olmaya devam etmektedir.

IFEA, yankıları araştırmacılar çevresinin dışına taşan bilimsel programlara
ve tartışmalara öncülük etmektedir. Araştırmaların sağlıklı bir biçimde
yürütülmesi için kaçınılmaz olan, yerel meslekdaş ve ortaklarla ilişki
ağının gelişmesinde, son derece önemli bir rol oynamaktadır. IFEA sayesinde
Türkiye ve Fransa'daki üniversiteler, araştırma merkezleri, kütüphaneler ve
arşivler gibi kurumlar arasında sağlıklı bilimsel ilişkiler kurulabilmektedir.


Türk ve uluslararası bilim çevreleri nezdindeki bu saygınlığın ve meşruluğun
sürdürülebilmesi için en önemli koşul kurumun özerkliğinin korunmasıdır. Bu
nedenle IFEA müdürleri bugüne kadar bir bilimsel kurulun önerisiyle
atanmaktadır. IFEA aynı zamanda CNRS'e (Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal
Merkezi) bağlı bir araştırma laboratuvarıdır (USR 3131). Bu niteliğiyle bu
kurumdan finansman almakta ve onun araştırmacılarını bünyesinde
barındırmaktadır.

IFEA'yı Türkiye'deki Fransız kültür enstitüleriyle tek çatı altında
birleştirme süreci, bilimsel bir kurumun kendine özgü bu niteliklerini göz
önünde tutmamaktadır. IFEA, Fransa dışındaki Fransız bilimsel araştırma
enstitüleri arasında bu niteliğini kaybedecek tek enstitü olacaktır. İki
ülke arasındaki siyasi ilişkilerin inişli çıkışlı durumunda, bu kurum
Türk-Fransız ilişkilerinde bir istikrar ögesi oluşturmaktadır. Bu nedenlerle
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün vazgeçilmez özerkliğinin
korunmasını talep ediyoruz.

Bu metni ilk imzalayanlar: Sophie Basch (Paris IV Üniversitesi), Pierre
Chuvin (Paris X Nanterre Üniversitesi), Nathalie Clayer (CNRS/EHESS, "Türk
ve Osmanlı Araştırmaları" biriminin müdürü), Michel Espagne (ENS), François
Georgeon (CNRS), Nicolas Vatin (CNRS/EPHE), Gilles Veinstein (Collège de
France), Mickaël Wilmart (EHESS), Maurice Godelier (EHESS), Pierre Briant
(Collège de France), İlber Ortaylı (Topkapı Sarayı Müzesi), Edhem Eldem
(Boğaziçi Üniversitesi), Nedim Gürsel (CNRS)

Bildiriyi imzalamak için aşağidaki link?i tıklayınız:
(Açılan sayfanın alt kısmındaki çift yıldızla işaretli siyah yazılı kutuları
doldurduktan ve kontrol kodunu kopyaladıktan sonra en alttaki turuncu renkli
"valider" düğmesine tıklamak gerekmektedir.)
http://tinyurl.com/IEFA-petition

Bilgi için:
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article1431
(İngilizce çevirisi - Google Translate ile)


Lütfen bu metni tanıdıklarınıza ve çevrenize iletiniz

Hiç yorum yok: