Sosyal medya paylaşımları

24 Şubat 2009

Anadolu'da İlk Hayvancılık ve Orta Anadolu Neolitiği seminerleri

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
Birinci Doktora Seminerleri

The appearance of animal husbandry in Anatolia: a reflection of Middle Eastern neolithic social and economic structures
L’apparition de l’élevage en Anatolie : un reflet de la structure économique et sociale du Néolithique d’Asie Antérieure
(Anadolu'da Hayvancılığın Ortaya Çıkışı: Orta Doğu Neolitik Sosyal ve Ekonomik Yapılarının Bir Yansıması)

Konuşmacı: Cedric Bodet


Central Anatolian Neolithic development in the light of recent cappadocian archaeological evidences
Le développement du Néolithique Céramique en Anatolie Centrale à la lumière des témoignages archéologiques cappadociens
(Kapadokya'dan Son Arkeolojik Kanıtların Işığında Orta Anadolu Çanak Çömlekli Neolitiğinin Gelişimi)

Konuşmacı: Martin Godon

Tarih: 27 Şubat 2009, Cuma
Saat: 16:00

Yer: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
Albert Gabriel Salonu,
Nuru Ziya S. No: 10 Beyoğlu, İstanbul

http://www.ifea-istanbul.net

*Kullanılan resim, etkinlik tanıtım epostasından alınmıştır.

Hiç yorum yok: