Sosyal medya paylaşımları

29 Nisan 2009

Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi Master Programı

Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi Master Programı,
öncelikli hedefi günümüz Türkiyesi’ni oluşturan toprakların sanat
tarihi, mimarlık tarihi, arkeolojisi ve kültürel tarihi üzerine
derinlemesine eğitim sağlamak olan disiplinlerarası iki yıllık bir
master programıdır. Ayrıca program, öğrencileri müze çalışmaları ve
kültürel miras kaynakları yönetiminin teorik ve pratik yönleriyle
tanıştırmaktadır. Kültürel miras yönetimi ve müze çalışmalarının çeşitli
alanlarından uzmanlar, farklı konular ve yaklaşımları öğrencilere sunmak
için misafir konuşmacı olarak derslere davet edilmektedirler. Bunun
yanısıra, Anadolu’nun geçmiş dillerinden biri üzerine eğitim de
verilmektedir.

ACHM programı, öğrencilere İstanbul içinde ve Türkiye’nin her yerinde
pek çok arkeolojik kazı ve kültürel miras sit alanında gezi ve sahada
çalışma imkanı sağlamaktadır. Yaz stajı programı pratik tecrübe
kazandırmaktadır; öğrenciler bir müzede veya kültürel miras projesinde
stajyer olarak çalışma fırsatına sahip olmakta ya da belirlenen bir
arkeolojik kazı alanında ACHM’den bir öğretim üyesi gözetiminde alan
çalışmasında görev almaktadırlar. Program, öğrencilere doktora
adayları olarak arkeoloji, sanat tarihi ve mimarlık tarihi alanlarında
akademik eğitimlerinde uzmanlaşma imkanı vermekte ya da öğrencileri
müzeler, kültürel miras kurumları, turizm ve sanat dünyasında
kariyere hazırlamaktır.

Eğitim dili İngilizcedir ve programımızdaki öğrenciler pek çok değişik
ülkeden gelmektedirler. Anadili İngilizce olmayan adaylardan,
İngilizce yeterlik için TOEFL belgesi istenmektedir.

Başarılı öğrencilere tam burs verilecektir.
Son başvuru tarihi: 1 Haziran, 2009

Programa kabul edilen öğrencilere burs verilmektedir. Burs, iki yıllık
program boyunca okul harcı ve yaşam giderleri için ödenecek maaşı
içermektedir.
Detaylı bilgi ve başvuru formları için web sitesine bakınız:
http://achm.ku.edu.tr

* Yukarıdaki metin, bölüm tanıtımı için gelen bir epostadan haber aktarmak amacıyla alıntılanmıştır.

Hiç yorum yok: