Sosyal medya paylaşımları

13 Mayıs 2009

The 2nd Neolithic Revolution in Asia Minor: Evaluating Possible Causes

Hollanda Arkeoloji Enstitüsü Konferansı

The 2nd Neolithic Revolution in Asia Minor: Evaluating Possible Causes
(Küçük Asya'da İkinci Neolitik Devrim: Olası Nedenlerin Değerlendirilmesi)

Konuşmacı: Bleda S. Düring (Leiden University)

Tarih: 21 Mayıs 2009, Perşembe
Saat: 18:30

Yer: Hollanda Araştırma Enstitüsü
İstiklal Caddesi, Nur-i Ziya Sokak 5 Beyoğlu, İstanbul.
E-mail: nit@nit-istanbul.org Web: www.nit-istanbul.org

Konferansın dili İngilizcedir.
Konferans için kayıt yaptırmak gerekmemektedir.Aşağıdaki içerik, etkinliği tanıtan eposta mesajından, haber aktarma amacıyla alınmıştır.

Konferansın Özeti:
Yaklaşık MÖ cal 6500’lerde Anadolu’da kalıcı etkiler bırakacak belirleyici bir gelişme gerçekleşmiştir. Bu gelişme, Neolitik yaşam biçiminin Orta Anadolu’nun güneyi ve Verimli Hilal’in bozkırlarının ötesine genişlemesi ve Küçük Asya’nın batısı ve Balkanlar’a doğru yayılmasını beraberinde getirmiştir. Bu olgunun büyük önemine rağmen nedenleri üzerine yapılan tartışmalar oldukça sınırlıdır. Bu sunumda, iklim değişikliği, demografi ve tarımsal ve sosyal değişiklikler gibi, ortaya çıkışında rol oynamış olması muhtemel etkenleri göz önünde bulundurarak 2. neolitik devrimin daha iyi anlaşılabilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayım.


Bleda Düring kimdir?

Bleda Düring, Leiden Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi’nde post-doktora araştırmacısıdır ve uzmanlık alanı Anadolu’nun tarihöncesi arkeolojisidir. 2009 yaz sezonunda Kastamonu’nun Cide ilçesinde bölgesel yüzey araştırmaları ile başlayacak olan Cide Arkeoloji Projesi’nin başkanlığını yürütmektedir. Daha önce Çatalhöyük, Menteşe ve Barcın Höyük kazılarında çalışmıştır.

Düring Anatolian Studies ve Archaeological Dialogues gibi uluslararası yayınlara çok sayıdaki yerleşme ve ev arkeolojisi konulu makalesiyle katkıda bulunmuştur. Doktora çalışması Constructing Communities. Clustered Neighbourhood Settlements of the Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 Cal. BC 2006 yılında Netherlands Institute for the Near East (NINO) tarafından yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok: