Sosyal medya paylaşımları

25 Eylül 2009

Göllüdağ Obsidiyen Araştırmaları

Balkan-Atlı, N., N. Kayacan, B. Dinçer, Y. Çakan, L. Astruc, 2009

"Niğde ve Aksaray İlleri Yüzey Araştırması (Göllüdağ Obsidiyen Araştırmaları) 2007", 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara: 329-346. [PDF]

Hiç yorum yok: