Sosyal medya paylaşımları

03 Kasım 2009

Sempozyum: Müzeler ve Sergi

Hollanda Araştırma Enstitüsü Sempozyumu
Müzeler ve Sergi: Bir Camekânda Hikâyeler
(Museums and Display. Stories in a Showcase)

Tarih: 13-14 Kasım 2009, Cuma-Cumartesi

Yer: Hollanda Araştırma Enstitüsü
İstiklal Caddesi, Nur-i Ziya Sk. 5 Beyoğlu, İstanbul

SEMPOZYUM PROGRAMI

13 Kasım 2009
Display and Ideas
(Teşhir ve Fikirler)
Discussion Moderator: Lucienne Thys-Şenocak, Koç University

14:00 – 14:15 Fokke Gerritsen, Netherlands Institute in Turkey, Director
Welcome
Charlie Smid, Netherlands Institute in Turkey
Introduction

14:15 – 14:45 Susan Legêne, Free University Amsterdam (VU)
Museums and the Nation in a post colonial world. Plea for a historical critique of exhibitions
14:50 – 15:20 Nevra Ertürk, Yıldız Technical University
A New Understanding of Display for the State Museums in Turkey: The Diyarbakır Museum Project

15:30 – 15:50 Özge Sade Mete, Koç University, 2009-10 RCAC Fellow
Modernization and Memory: Selective Remembrance in Archaeological and Ethnographic Museums in Turkey, 1960-1980
15:55 – 16:25 Mirjam Hoijtink, University of Amsterdam (UvA)
Orhan Pamuk’s ‘Museum of Innocence’: an Artist Studio?
16:30 – 17:00 Deniz Ünsal, Bilgi University
Objects in-between: An analysis of display in the Museum of Turkish and Islamic Arts
Discussion

14 Kasım 2009
Translating into Display
(Sergiye Aktarmak)
Discussion moderator: Charlie Smid, Netherlands Institute in Turkey

10:00 – 10:30 Robert Verhoogt, Dutch Ministry of Education, Culture, and Science
Transition on Display. Recent Changes in Museums and the Presentation of Collections in the Netherlands
10:35 – 11:05 Burçak Madran, Yıldız Technical University
Dreaming about the Museum Exhibitions

11:30 – 12:00 Kees Zandvliet, Amsterdam Historical Museum
The Amsterdam Historical Museum in Motion: City, People, Collections and Exhibitions
12:05 – 12:35 Edhem Eldem, Boğaziçi University
The Challenge of a ‘Flat’ Collection: The Ottoman Bank Museum Discussion


Aşağıdaki içerik ve kullanılan görsel malzeme, http://www.nit-istanbul.org/nitactivitiestr.htm adresinden haber aktarmak amacıyla alınmıştır.

Müze sergileri belirli seçimlerin sonuçları olarak ortaya çıkarlar. Bu seçimler hangi esaslar doğrultusunda yapılır? Objelerin düzenlenmesi ne tür mesajlar verir?
Sanat müzeleri geçmişte tapınaklar, halkın güzel ve pahalı objeleri görebileceği kutsal yerlerdi. Günümüzde ise çoğu müzede tarihsel bilgi ekleyerek bu objelerin kültürel geçmişini de gösterme eğilimi görmekteyiz. Bu durum, estetik bakış açısının kültürel bağlam ile yer değiştirmesine yol açmıştır. Bu görüşün sonucunda sanat ve tarihi koleksiyonlar ile her türlü çoklu ortamın iç içe girmiş ve çoğu müze kültürel tarih üzerinde odaklanmıştır.
Objeler artık daha çok kültürel değerleri için değerlendirilmekte, sadece estetik özellikleri için değil aynı zamanda küratörün anlatmak istediği kültürel hikâye ile olan bağlantıları nedeniyle de seçilmektedirler. Obje grupları bir hikâyenin paragraflarına benzer; küratörün amacı ise tarih ve maddi olmayan mirası, objenin ardındaki hikâye ve hatıraları görselleştirmektir.
Kültürel tarihi görselleştirebilmek için objeler vazgeçilmezdir. Bazı durumlarda objeler küratör için ulaşılabilirken bazı durumlarda değildir. Bu durum dengelenmemiş bir tarih görüşünün ortaya çıkmasına neden olabilir. Böyle örneklerde koleksiyon sergi temalarını belirler ye da küratör kendi yaratıcılığını kullanır. Tarihin sadece bazı kısımlarını görselleştirmek doğrultusunda yapılan seçimler her zaman koleksiyondaki boşluklardan kaynaklanmamaktadır. Bunun nedeni bir ulusun hafızasındaki boşluk ile ilgili de olabilir. Bu noktada sorulacak soru hikayenin nasıl manipüle edileceğidir. Objelere farklı anlamlar yüklenerek ziyaretçi belirli algılara doğru nasıl doğru ya da yanlış yönlendirilir?

Sergilemedeki akımlar ve teoriler ile beraberlerinde getirdikleri sorular farklı açılardan iki oturumda tartışılacaktır:
Teşhir ve fikirler
Sergiye aktarmak

Hiç yorum yok: