Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  19 Mart 2010

  Arkeoloji Kitabı: Geçmişi Okumak (Ian Hodder, Scott Hutson)

  Geçmişi Okumak, Arkeolojiyi Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar

  Yazarlar: Ian Hodder, Scott Hutson

  Çevirmenler: Burcu Toprak, Emre Rona

  Yayınevi: Phoenix


  * Kitap arka kapağından alınan aşağıdaki içerik ve kullanılan görsel malzeme, kitabın editörlüğünü yapan Güneş Duru'nun izni ile yayınlanmaktadır.

  Arka kapak:

  Dünyanın en önemli kazı alanlarından biri olan Çatalhöyük'te sürdürülen kazılar için Çatalhöyük Arkeoloji Projesi'nin başkanı olarak 16 yıldır Türkiye'de çalışan İngiliz arkeolog Ian Hodder, arkeolojide post-süreçsel teorinin öncüsüdür. Ian Hodder ve Scott Hutson bu kitapta, arkeolojinin günümüz dünyasındaki yorumlayıcı potansiyeline değiniyorlar. Nesnel ve pozitivist perspektiflerin ötesine geçmeye çabalıyor ve arkeolojiyi dar bir çerçeveye hapseden negatif terimlerden kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü Hodder'ın sözleriyle; "Geçmiş bize nesnel olarak verilmemiştir, arkeoloji sadece gerçekleri tanımlamak ve hipotezleri onlara karşı sınamak değildir. O, karmaşık sosyal olguların içine saklanmış, yorumlayıcı bir teşebbüstür."

  Hodder ve Hutson, Geçmişi Okumak'ta arkeolojik geçmişin belirsizliğini anlamanın arkeolojiye kazandırılacak farklı bakış açılarıyla mümkün olabileceğini savunuyorlar. Yorum bilim, eylemlilik ve tarihin önemi üzerine yoğunlaşan yazarlar, post-yapısalcılık ve neo-evrimsel teorinin yanında fenomenoloji gibi teorinin yeni dallarındaki son gelişmeleri de araştırıyorlar. Ayrıca feminist arkeoloji, kültür tarihçi yaklaşım, söylem ve gösterge teorileri üzerine yeni bilgiler barındıran bu kitap, geçmişe ilgi duyan bütün öğrenci ve bilim insanları için okunması gereken temel bir eserdir.

  Hiç yorum yok: