Sosyal medya paylaşımları

05 Nisan 2010

Liman Tepe'de (Klazomenai) Kazılar ve Ege'de İlk Şehirleşme

Beyond Troy...The Excavations at Liman Tepe (Klazomenai ) Izmir and the Early Urbanization in the Aegean (3rd Mill. BC )
Troya'nın ötesi... İzmir Liman Tepe'de (Klazomenai) Kazılar ve Ege'de İlk Şehirleşme (MÖ 3. binyıl)

Konuşmacı: Prof. Dr. Ourania Kouka

Tarih: 07 Nisan 2010, Çarşamba
Saat: 16:30

Yer: Prehistorya Anabilim Dalı Laboratuvarı
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültes, Laleli, İstanbul

Hiç yorum yok: