Sosyal medya paylaşımları

17 Haziran 2010

Bizans Araştırmaları Sempozyumu

2. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu

Tarih: 21-23 Haziran 2010

Yer: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Osman Hamdi Bey Yokuşu, Sultanahmet, İstanbul.

http://www.sgsymposium.org/

Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye'deki Bizans mirasının, diğer bir deyişle, bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyanın hala kalbi niteliğindeki İstanbul'dan hareketle Doğu ve Batı medeniyetlerini bin yıldan fazla etkilemiş bu çok zengin kültür birikiminin toplumsal belleğimizde yeniden canlanması ve hak ettiği konuma kavuşması amacıyla yapılan çalışmaları her zaman desteklemiş olan Sevgi Gönül'ün (1938-2003) anısına düzenlenmektedir.


Vehbi Koç Vakfı tarafından her üç yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumun amacı, Türkiye'de ve diğer ülkelerde sürdürülen bilimsel araştırmaları uluslararası bir platformda paylaşmak, yayın aracılığıyla kamuoyuna sunarak kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olmaktır.

BİLDİRİLER:

Albrecht Berger
Fiziksel Bir Mekân Olarak Bizans Sarayı

Alicia Walker
Kozmopolit Yönetici Olarak Orta Bizans İmparatoru

Anestis Vasilakeris
Entelektüel Ressamlar: Palaiologos Sarayıyla İlgili Bir Olgu mu?

Antony R. Littlewood
İmparatorluk Güç Sembolü Olarak Bizans Saray Bahçeleri

Apostolos Karpozilos
Geç Bizans'ta Siyasi Propaganda Olarak Tarih Yazımı

Asuman Denker
Eski Sultanahmet Cezaevi Bölgesinde Bizans Büyük Sarayı (Palatium Magnum) Kazısı

Athanasios Markopoulos
Bizans'ta Okul: Yapısı ve Sorunları

Brigitte Pitarakis
Hipodrom Eğlenceleri: Büyük Saray'ın Dış Dünyaya Açılan Penceresi

Cecile Morrisson
İmparatorluk Sarayının Saray İçi ve Dışındaki Harcamaları

Çiğdem Girgin
Sultanahmet Eski Cezaevi Kazıları: Augoustaion Meydanı'na Açılan Kapı ve Çevre Mimarisi

David Jacoby
İmparatorluk Sarayı ve Batılı Deniz Güçleri Arasındaki Etkileşim: Geç Bizans Konstantinopolisi Ekonomisi Üzerine Etkisi

Ferudun Özgümüş
İstanbul'da Bulunan Bazı Bizans Saray Kalıntıları

Frouke Schrijver
Blakhernai Sarayı'nda Günlük Yaşam

Henry Maguire
Bizans Sarayında Sanat, Tören ve Dinsel Otorite

Ioli Kalavrezou
İktidarın Sembolleri: İmparatorluğun Kendini Doğu ve Batıya Takdimi

Ivana Jevtic
Geç Bizans Saray Kültürü ve Görsel Sanatlarında Geçmişe Öykünme ve Yeniden Canlanış

J. Michael Featherstone
Büyük Saray'da Törenler

James Crow
Konstantinopolis'te Su ve Saraylar

Judith Herrin
Bizans Sarayında Kadının Yeri

Koray Durak
Dükkân Vitrini Olarak Saray: Ticaretin Teşvikinde Bizans ve Yakın Doğu Sarayları Arasında Diplomatik Hediye Değiş-Tokuşunun Rolü

Leslie Brubaker
Tören Alayları ve Kamusal Alan

Maria G. Parani
Öldürmek İçin Giyinme: Orta Bizans Askerî Tören Kıyafetleri

Maria Mavroudi
Fatih Sultan Mehmed'in Sarayında Yunancadan Arapçaya Tercüme Yapan Bizanslı Entelektüeller

Marie-France Auzépy
Büyük Saray ve İkonakırıcı İmparatorlar

Meryem Acara Eser
Bizans İmparatorluğunda İktidarın Kültürel Yüzü: Maden Eserlerde Sanat Koruyucusu Olarak Saray

Örgü Dalgıç
Teklik ve Kontekst Arasında Büyük Saray Mozaikleri

Pagona Papadopoulou
İmparator, Saray ve Darphane

Paul Magdalino
Konstantinopolis'te İktidarın İnşaası ve Mekânı: İnşaat ve Konservasyonun Dinamik ve Etiği

Peter Schreiner
Yazılı Kaynaklara Göre Konstantinopolis'teki Aristokrat Saraylarının Mimarisi

Philipp Niewöhner
Myrelaion Sarayı: Mozaikler, Mermer Kaplama, Tuğla Damgaları ve Erken Bizans Evresinin Tarihlendirilmesi

Robert Ousterhout
Palaiologoslar Dönemi Konstantinopolisi'nde Güç Amblemleri

Ruth Macrides
Palaiologoslar Döneminde Kent'te Törenler

Scott Redford
Orta Bizans ve Selçuklu Saray ve Bahçe Kültürünün Karşılaştırılması

Simon Malmberg
Fatih Sultan Mehmed'in Yeni Sarayı ve Bu Sarayın Bizans Mirası

Taxiarchis Kolias
İmparatorun Atları

Vera Bulgurlu
İmparatorluk Saray'ındaki 'anikleios'Mevkisinin Bizans Kurşun Mühürlerindeki Temsili

Zeynep Mercangöz
Bizans Sarayı ve Taşra: 13. Yüzyılda Batı Anadolu Bizans Yaşantısından Arkeolojik Kesitler

Hiç yorum yok: