Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  16 Haziran 2010

  Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu

  Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  ANADOLU ANTİK CAM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

  Tarih: 17–20 Haziran 2010

  Yer: Kaunos Kazı Evi

  İrtibat Adresi: cgencler@baskent.edu.tr; fax: (312) 234 11 52

  Kaunos Arkeoloji Kazılarının 2009 yılından itibaren başlattığı ve her yıl arkeolojinin farklı bir alanında yapılması planlanan toplantıların bu seneki konusunu, Anadolu’daki antik cam çalışmaları oluşturmaktadır.
  Yapılacak sempozyumla, konunun uzmanları ve bu konuda çalışan öğrenciler, bir kazı alanında cam malzemenin değerlendirilmesi imkânına ulaşacak, aynı zamanda kendi çalışmalarını da paylaşabilecek ve toplantıda sunulacak bildiriler daha sonra kitap haline getirilecektir.

  Amaç: Türkiye’de, antik cam konusunda çalışan uzmanlarla öğrencileri bir araya getirip bilgi alışverişinde bulunmak, sempozyumun temel amacını oluşturmaktadır. Bu şekilde, Anadolu cam çalışmalarında karşılaşılan terminoloji, metodoloji, tarihlendirme ve yerel formlar üzerine yaşanan problemlerin ortaya konulup, çözüm yollarının bulunması ve ortak bir dilin oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Kapsam: Anadolu’da farklı dönemlerde kullanılan cam formları ve teknikleri; yerel ve ithal malların tespiti.

  Program:
  Sempozyum üç bölümden oluşacaktır:
  Katılımcıların sunumları,
  Uzmanların bu alanla ilgili vereceği yuvarlak masa toplantısı,
  Kaunos buluntuları üzerinden cam malzemenin değerlendirilmesi.

  Hiç yorum yok: