Sosyal medya paylaşımları

 • Academia'da takip edin (tam metin PDF makaleler)

  13 Aralık 2010

  Balas Dağlarının (Orta Suriye) Neolitikleşmesi

  Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Arkeoloji Seminerleri (Zaman içinde insanoğlunun barınağı olarak konut dizisi)

  La néolithisation des montagnes du Bal'as (Syrie centrale)
  Balas Dağlarının (Orta Suriye) Neolitikleşmesi


  Konuşmacı: Dr. Frédéric Abbès (CNRS, UMR 5133, Lyon)

  Tarih: 15 Aralık 2010, Çarşamba
  Saat: 1730

  Yer: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, A. Gabriel Salonu, Nuru Ziya S. 10, Beyoglu İstanbul

  Hiç yorum yok: