Sosyal medya paylaşımları

13 Aralık 2010

Balas Dağlarının (Orta Suriye) Neolitikleşmesi

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Arkeoloji Seminerleri (Zaman içinde insanoğlunun barınağı olarak konut dizisi)

La néolithisation des montagnes du Bal'as (Syrie centrale)
Balas Dağlarının (Orta Suriye) Neolitikleşmesi


Konuşmacı: Dr. Frédéric Abbès (CNRS, UMR 5133, Lyon)

Tarih: 15 Aralık 2010, Çarşamba
Saat: 1730

Yer: Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, A. Gabriel Salonu, Nuru Ziya S. 10, Beyoglu İstanbul

Hiç yorum yok: